กล้วยแฝด ความเชื่อพื้นบ้านล้านนา

0
1579

กล้วยแฝด ความเชื่อพื้นบ้านล้านนา
กล้วยแฝด คือ กล้วยที่มีลูกเชื่อมติดกัน 2 ลูก คนในล้านนาจะห้ามไม่ให้หญิงมีครรภ์รับประทานกล้วยแฝด หรือแม้แต่ผลไม้อื่นที่มีลูกเชื่อมติดกัน โดยเชื่อว่าถ้ารับประทานกล้วยแฝดหรือผลไม้แฝดแล้ว
ลูกที่คลอดออกมาจะเป็นลูกแฝดเหมือนผลไม้นั้นๆ ซึ่งไม่เป็นที่ปราถนาของคนในสมัยโบราณ เพราะการคลอดในสมัยก่อนนั้น มีความยากลำบากอาจเป็นอันตรายทั้งแม่และลูกได้

Credit : หนังสือความเชื่อพื้นบ้านล้านนา