กวาวเครือ ความเชื่อพื้นบ้านล้านนา

0
1332

กวาวเครือ ความเชื่อพื้นบ้านล้านนา

พรรณไม้เถาขนาดใหญ่ มีใบและดอกคล้ายต้นทองกวาว ต้นมีหัวอยู่ในดิน มี 3 ชนิด คือ กวาวดำ กวาวแดง และกวาวขาว ใช้ทำเป็นสมุนไพรได้ โดยนำหัวกวาวเครือมาซอยตากแห้งแล้วบดตำให้ละเอียด ผลมน้ำกระสาย เช่น น้ำผึ้ง นมวัว นมแพะ เป็นต้น แล้วปั้นเป็นลูกกลอน รับประทานเวลาเช้าและเย็น

คนล้านนาโบราณเชื่อว่ากวาวเครือเป็นยาบำรุงร่างกายอย่างดี แม้ผู้ที่เสื่อมสมรรถนะทางเพศก็จะฟื้นตัวกลับคืนมาเหมือนเมื่อสมัยครั้งยังหนุ่ม ๆ แม้ผู้หญิงที่มีอายุเกิน 50 ปีไปแล้ว ถ้าได้ทานหัวกวาวเครือ จะกลับมีประจำเดือนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ร่างกายที่หย่อนยานก็จะกลับมาเต่งตึงดังเดิม

หนังสือความเชื่อพื้นบ้านล้านนา
ชื่อเรื่อง :ความเชื่อพื้นบ้านล้านนา
ผู้แต่ง : ชยันต์ วรรธนะภูติ
ปีที่พิมพ์ : 2540
สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง

ความเชื่อพื้นบ้านล้านนาเล่มนี้เป็นงานวิจัยของโครงการคติชนวิทยาศูนย์วิจัยล้านนาคดี สถาบันวิจัยสังคม ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคติความเชื่อพื้นบ้านของชาวล้านนาในเรื่องต่างๆ โดยได้สัมภาษณ์ผู้อาวุโส และผู้รู้ในท้องถิ่นในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทางคณะผู้จัดทำได้พยายามรวมคติความเชื่อพื้นบ้านล้านนาที่ส่วนใหญ่นิยมยึดถือและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งระบบความเชื่อดังกล่าวนี้ ในบางเรื่องก็ไม่สามารถหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้ว่า ทำไมคนถึงได้เชื่อแบบนั้น คติความเชื่อของคนสมัยก่อนล้วนแล้วมีที่มาที่ไปบางครั้งเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยก็ได้