กำบ่เก่า สังขารมนุษย์

0
1485
กำบ่เก่า สังขารมนุษย์

-กำบ่เก่า สังขารมนุษย์- 

สิบปี๋
อาบน้ำบ่หนาว
ซาวปี๋
แอ่วสาวบ่ก่าย
สามสิบปี๋
บ่หน่ายสงสาร
สี่สิบปี๋
เยียะก๋ารเหมือนฟ้าผ่า
ห้าสิบปี๋
สาวน้อยด่าบ่เจ็บ
หกสิบปี๋
ไอเหมือนฟานโขก
เจ็ดสิบปี๋
มะโหกเต็มตั๋ว
แปดสิบปี๋
ใคร่หัวเหมือนไห้
เก้าสิบปี๋
ไข้ก็ต๋ายบ่ไข้ก็ต๋าย

ความหมาย