กำหนดการ งานประเพณีเดือนยี่เป็ง เชียงใหม่ 2563

0
1049
กำหนดการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กำหนดการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญชมความสวยงามของการประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทาน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ จุดจัดแสดง 7 จุด รอบเมืองเชียงใหม่ และขอเชิญชมการแสดงประกอบการประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทาน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรม

๑.พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ, เจดีย์ขาว, ขอขมาแม่น้ำปิง เวลา ๐๘.๐๙-๑๐.๓๐ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานที่จัดกิจกรรม สำนักงานเทศบาล, ท่าน้ำศรีโขง

๒.พิธีเปิดงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓” เวลา ๑๘.๐๐ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานที่จัดกิจกรรม ข่วงประตูท่าแพ

๓.กิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง”
-จุดผางปะตีีดรอบคูเมือง เวลา ๑๘.๓๐ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานที่จัดกิจกรรม บริเวณรอบคูเมืองด้านใน
-ลานโกมล้านนา, ซุ้มสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น เวลา ๑๙.๐๐-๒๓.๐๐ วันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สถานที่จัดกิจกรรม ล้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

๔.การประดวกหนูน้อยยี่เป็ง
-รอบคัดเลือก เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
-รอบชิงชนะเลิศ เวลา ๑๘.๐๐ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานที่จัดกิจกรรม สำนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่

๕.ประกวดเทพี – เทพบุตร ยี่เป็ง เวลา ๑๘.๐๐-๒๓.๐๐ วันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สถานที่จัดกิจกรรม ข่วงประตูท่าแพ

๖.การประดับโคมไฟตกแต่งเมือง เวลา ๑๙.๐๐-๒๓.๐๐ วันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สถานที่จัดกิจกรรม รอบคูเมือง

๗.การปล่อยกระทงสายสืบลานล้านนา เวลา ๑๙.๐๐- ๒๒.๐๐ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานที่จัดกิจกรรม ลำน้ำปิงหน้าสำนักงานเทศบาล

๘.การประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ เวลา ๑๙.๐๐-๒๓.๐๐ วันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สถานที่จัดกิจกรรม รอบคูเมือง ประตูเมืองและลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
-พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ เวลา ๑๘.๐๐ น.วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สถานที่จัดกิจกรรม ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

กำหนดการ งานประเพณีเดือนยี่เป็ง เชียงใหม่ 2563

หมายเหตุ
-เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเข้าร่วมกิจกรรม
-กรุณาให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคในการเข้าร่วมกิจกรรม
-กำหนดการอาจเปลี่นรแปลงตามความเหมาะสม

แนะนำสถานที่ลอยกระทง แม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่

#การประกวดกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทาน ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2563
ขอเชิญชมความสวยงามของการประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทาน
📅 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
⏱ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.
🚗 ณ จุดจัดแสดง 7 จุด รอบเมืองเชียงใหม่
และ
📅 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
⏱ ตั้งแต่เวลา 17.30 น.
ขอเชิญชมการแสดงประกอบการประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทาน โดยท่านสามารถตรวจสอบลำดับการแสดงได้ในวีดิทัศน์ชุดนี้ 👇👇👇👇
🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕
นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดทั้ง 2 วัน ได้แก่
⭐ พิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2563
📅 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
⏱ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.
และ
⭐ การประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทาน
📅 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
⏱ ตั้งแต่เวลา 17.30 น.
ทาง Facebook และ Youtube เทศบาลนครเชียงใหม่
แล้วพบกันที่เจียงใหม่เน้อเจ้า 🙏