กีฬาบาสเกตบอลเทศบาลนครเชียงใหม่โอเพ่น ครั้งที่ 5/2565

0
453
กีฬาบาสเกตบอลเทศบาลนครเชียงใหม่โอเพ่น ครั้งที่ 5/2565 วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2022 เวลา 18:00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

กีฬาบาสเกตบอลเทศบาลนครเชียงใหม่โอเพ่น ครั้งที่ 5/2565 วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2022 เวลา 18:00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

“กีฬาบาสเกตบอลเทศบาลนครเชียงใหม่โอเพ่น” ครั้งที่ 5/2565

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2022 เวลา 18:00 น.

ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

เปิดรับสมัครทีมร่วมแข่งขันแล้วทั้ง 4 ประเภทศึกยัดห่วง”เทศบาลนครเชียงใหม่”โอเพ่น ครั้งที่ 5

ศึกยัดห่วง”เทศบาลนครเชียงใหม่”โอเพ่น ครั้งที่ 5 กำหนดจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 20 ส.ค. – 4 ก.ย. 2565 ที่ยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

จัดแข่งขัน 4 ประเภทมีเยาวชนชายอายุ 15 ปีรับสมัคร 8 ทีม ปชช.ชายโอเพ่นรับสมัคร 32 ทีม ปชช.หญิงโอเพ่นรับสมัคร 8 ทีมและอาวุโสชายอายุ 40 – 50 ปีรับสมัคร 8 ทีมเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 5 ส.ค. 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส. ดาริกา เตชะวัง ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ โทร 081- 5312010
นายนรินทร์ แสดงศรีจันทร์ ผช.อธิการบดี มกช.วิทยาเขตเชียงใหม่ โทร 089 – 7564833
นายวรวุฒิ ไชยจักร โทร 081 – 3865790
นายมานัส อุดมโสภกิจ โทร 081-9509720
นายศุภเดช วิกุล โทร 081-0238023
น.ส.จิราภรณ์ บัวแก้วเกิด โทร 083-9562946

ระเบียบการแข่งขัน “กีฬาบาสเกตบอลเทศบาลนครเชียงใหม่โอเพ่น”
ครั้งที่ 5/2565
ณ โรงยิมเนเซียม 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อ 1. ชื่อการแข่งขัน ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล “เทศบาลนครเชียงใหม่โอเพ่น ครั้งที่ 5“ ประจำปี 2565 และให้ใช้ระเบียบนี้ในการแข่งขันเท่านั้น

ข้อ 2. ประเภทการแข่งขัน
2.1. ประเภทเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี รับจำนวน 8 ทีม
2.2 ประเภทประชาชนชาย แบบโอเพ่น รับจำนวน 32 ทีม
2.3 ประเภทประชาชนหญิง แบบโอเพ่น รับจำนวน 8 ทีม
2.4 ประเภทประชาชนอาวุโสชาย อายุ 40-50 ปี (MIX) รับจำนวน 8 ทีม

ข้อ 3. คุณสมบัติทีมและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
3.1 ให้ทีมประเภทเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี ส่งรายชื่อผู้ลงแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน 12 คน
และไม่น้อยกว่า 7 คน กำหนดคุณสมบัติ ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ 2550 (นับลง)
3.2 ให้ทีมประเภทประชาชนชาย ส่งรายชื่อผู้เล่นได้ทีมละ ไม่เกิน 12 คน
และไม่น้อยกว่า 7 คน ไม่กำหนดคุณสมบัติ ให้แข่งขันแบบโอเพ่น
3.3 ให้ทีมประเภทประชาชนหญิง ส่งรายชื่อผู้เล่นได้ทีมละ ไม่เกิน 12 คน
และไม่น้อยกว่า 7 คน ไม่กำหนดคุณสมบัติ ให้แข่งขันแบบโอเพ่น
3.4 ประเภทประชาชนอาวุโสชาย อายุ 40-50 ปี (MIX) กำหนดคุณสมบัติ ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ 2525 (นับลง) และนักกีฬาต้องไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ , หลอดเลือดทางสมอง นักกีฬาผู้ลงแข่งขันอายุ 40-44 ปี กำหนดให้ลงแข่งขันได้ 1 คน ,นักกีฬาผู้ลงแข่งขันอายุ 45-49 ปี กำหนดให้ลงแข่งขันได้ 2 คน และ อายุ 50 ปี ขึ้นไป กำหนดให้ลงแข่งขันได้ 2 คน
3.5 ให้สิทธิ์นักกีฬาบาสเกตบอล ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีความสนใจ ในการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่โอเพ่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565
3.6 นักกีฬาสามารถมีชื่อและมีสิทธิลงแข่งขันได้ 1 ประเภท หรือ 1 รุ่น เท่านั้น ถ้ามีคุณสมบัติถูกต้อง
3.7 ให้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยใช้ชื่อทีม เป็นชื่อหน่วยงานหรือชมรมกีฬาที่มีความเหมาะสม
3.8 กรณีมีปัญหาหรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้น ให้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจขอคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล “เทศบาลนครเชียงใหม่โอเพ่น ครั้งที่ 5“ ประจำปี 2565 เท่านั้น

ข้อ 4. หลักฐานการประกอบการรับสมัคร
4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
4.2 ทะเบียนรายชื่อพร้อมทะเบียนรูปนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม โดยใช้รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว
หน้าตรงไม่สวม หมวก ไม่ใส่แว่นตา และไม่รับรูปถ่ายจากบัตรประชาชน
4.3 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมฯ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไปและตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( โควิด-19) ก่อนเข้าแข่งขัน 72 ชั่วโมง โดยตรวจอุปกรณ์ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) หรือตรวจ RT-PCR เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19) ตาม-มาตรการป้องกันโควิด-19 ที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดไว้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
4.4 ให้ส่งรายชื่อ/หลักฐาน/ทะเบียนรูปให้ครบถูกต้อง และต้องชำระเงินค่าสมัครให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 จึงจะมีสิทธิ์ในการจับฉลากแบ่งสาย ทีมที่ชำระค่าสมัครครบสมบูรณ์ ถือว่าเป็นทีมที่มีคุณสมบัติพร้อมทำการแข่งขัน

ข้อ 5. การดำเนินการแข่งขัน
5.1 การรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 – 5 สิงหาคม 2565 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือติดต่อสอบถามได้ที่
– คุณดาริกา เตชะวัง (พี่นิว) ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศีกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ โทร. 081-5312010
– อาจารย์นรินทร์ แสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ และประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิค สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
โทร. 089-7564833
– นายวรวุฒิ ไชยจักร (พี่นก) โทร. 081- 3865790
– นายมานัส อุดมโสภกิจ (พี่แห้ง) โทร. 081- 9509720
– นายศุภเดช วิกุล (พี่แอ้ม) โทร. 081-0238023
– นางสาวจิราภรณ์ บัวแก้วเกิด (พี่นิ่ม) โทร. 083- 9562946
5.2 ให้โอนเงินค่าสมัครทีม ที่ชื่อ นายมานัส อุดมโสภกิจ (พี่แห้ง)
บัญชีเลขที่ 253-4-55093-0 ธนาคารกรุงเทพ สาขา สันป่าข่อย
5.3 ให้ส่งให้ส่งรายชื่อ/หลักฐาน/ทะเบียนรูป มาที่ นายศุภเดช วิกุล (พี่แอ้ม)
โทร. 081-0238023

5.4 แถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายทุกรุ่นทุกประเภทที่สมัครแข่งขัน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ (เจดีย์ขาว) ถ้าแต่ละทีมไม่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ที่จัดการแข่งขันมีสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้ลงแข่งขันและยึดเงินประกันทีมฯ
5.5 กรณีที่มีทีมถอนตัวหลังจากจับสลากแบ่งสายไปแล้ว คณะกรรมการฯ ที่จัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินสมัครทีมและเงินประกันทีม
5.6 กำหนดการแข่งขันทุกประเภทฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2565 ณ โรงยิมเนเซียม 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
5.7 กำหนดให้ทุกทีมทุกประเภท ที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาบาสเกตบอล “เทศบาลนครเชียงใหม่โอเพ่น ครั้งที่ 5“ ประจำปี 2565 ต้องมาร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. และมาร่วมงานพิธีปิดการแข่งขัน วันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 21.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ้าแต่ละทีมไม่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ที่จัดการแข่งขันมีสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้ลงแข่งขันและยึดเงินประกันทีมฯ
ข้อ 6. รางวัลการแข่งขัน
6.1 ประเภทประชาชนชาย แบบโอเพ่น จำนวน 32 ทีม
รางวัลชนะเลิศ 30,000.-บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 15,000.-บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5,000.-บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
6.2 ประเภทประชาชนชายหญิง แบบโอเพ่น จำนวน 8 ทีม
รางวัลชนะเลิศ 5,000.-บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 3,000.-บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1,000.-บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
6.3 ประเภทประชาชนชายอาวุโส ทั่วไป อายุ 40-50 ปี (MIX) จำนวน 8 ทีม
รางวัลชนะเลิศ 5,000.-บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 3,000.-บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1,000.-บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
6.4 ประเภทเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 8 ทีม
รางวัลชนะเลิศ 3,000.-บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 2,000.-บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1,000.-บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
6.5 ถ้วยรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า MVP ทั้ง 4 รุ่น
6.6 กรณีมีทีมมาสมัครไม่ครบ ตามที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาบาสเกตบอลเทศบาลนครเชียงใหม่โอเพ่น จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565
มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงินรางวัลแต่ละรุ่น ตามความเหมาะสม

ข้อ 7 ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
7.1 ประเภทประชาชนชาย ค่าสมัคร 2,000 บาท
พร้อมค่าประกัน ทีม 1,000 บาท
7.2 ประเภทประชาชนหญิง ค่าสมัคร 2,000 บาท
พร้อมค่าประกัน ทีม 1,000 บาท
7.3 ประเภทประชาชนชายอาวุโส อายุ 40-50 ปี (MIX) ค่าสมัคร 2,000 บาท
พร้อมค่าประกัน ทีม 1,000 บาท
7.4 ประเภทเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี ค่าสมัคร 1,000 บาท
พร้อมค่าประกัน ทีม 1,000 บาท

ข้อ 8. วิธีการจัดการแข่งขัน
8.1 การจัดการแข่งขันรอบแรก ประเภทประชาชนชาย แบบโอเพ่น
จำนวน 32 ทีม แบ่ง เป็น 8 สาย สายละ 4 ทีม เอา 2 ทีม เข้ารอบ,
รอบ 2-3-4 แข่งขันแบบแพ้คัดออก
8.2 การจัดการแข่งขันรอบแรก ทีมประชาชนหญิงทั่วไป จำนวน 8 ทีม
เป็น 2 สาย สายละ 4 ทีมเอา 2 ทีม เข้ารอบ, รอบ 2-3-4 แข่งขันแบบแพ้คัดออก
8.3 ทีมประเภทประชาชนอาวุโส อายุ 40-50 ปี (MIX) จำนวน 8 ทีม, แบ่ง เป็น 2 สาย
สายละ 4 ทีม เอา 2 ทีม เข้ารอบ, รอบ 2-3-4 แข่งขันแบบแพ้คัดออก
8.4 ทีมประเภทเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 8 ทีม, เป็น 2 สาย สายละ 4 ทีม
เอา 2 ทีม เข้ารอบ, รอบ 2-3-4 แข่งขันแบบแพ้คัดออก
8.5 คณะกรรมการที่จัดการแข่งขัน มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ว่าด้วยระเบียบการแข่งขัน
กรณีมีปัญหาหรือเหตุขัดข้อง เกิดขึ้น ให้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน กีฬาบาสเกตบอลเทศบาลนครเชียงใหม่โอเพ่น จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 5
ประจำปี 2565 เท่านั้น
8.6 การนับคะแนน
8.7.1 ทีมชนะได้ 2 คะแนน
8.7.2 ทีมแพ้ได้ 1 คะแนน
8.7.3 กรณีไม่มาทำการแข่งขัน ปรับเป็นแพ้ได้ 0 คะแนน

ข้อ 9. กติกาและการตัดสิน
ให้ใช้กติกาการแข่งขันซึ่งสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กำหนดใช้ในปัจจุบัน หรือตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันได้กำหนดตามที่ สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศไว้แล้ว หรือนอกเหนือจากที่สมาคมกำหนดไว้ ให้อยู่ในการพิจารณา ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณา

ข้อ 10. กฎระเบียบและมารยาทที่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ต้องปฏิบัติในการแข่งขัน
10.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ในการสั่งให้เลื่อนการแข่งขันหรืองดการแข่งขัน
ถ้าเหตุอันสุดวิสัย ไม่สามารถแข่งขันได้ โดยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องรับทราบและจะเรียกร้องใด ๆ จากคณะกรรมการแข่งขัน มิได้
10.2 หากมีเหตุสุดวิสัยใด ๆ เกิดขึ้นก่อนหรือขณะแข่งขันให้อยู่ในดุลพินิจของฝ่ายจัดการ
แข่งขันเป็นผู้ชี้ขาด โดยถือมติที่ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องยอมรับและจะอุทธรณ์ไม่ได้
10.3 ทุกทีมที่ทำการแข่งขันจะต้องมาทำการแข่งขันตามวันเวลาและสถานที่ ที่กำหนดไว้
10.4 ทีมใดหรือทั้ง 2 ทีมที่มาถึงสนามแล้วไม่พร้อมในการแข่งขัน หรือไม่ลงทำการแข่งขันภายใน 15 นาที จะถูกปรับเป็นแพ้หรือทั้ง 2 ทีม ในข้อนี้จะต้องถูกปรับเงินค่าเสียหาย โดยการริบเงินประกันทีม
10.5 ทีมใดหรือทั้ง 2 ทีม ที่ลงทำการแข่งขันและผละออกจากการแข่งขันก่อนหมดเวลา
การแข่งขันด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ตามใบรายงานของผู้ตัดสิน ให้ปรับทีมที่ผละออกจากการแข่งขันเป็นฝ่ายแพ้และหักเงินประกันทีมทั้งหมด
10.6 ในระหว่างการแข่งขัน ถ้าทีมนักกีฬา หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้จัดการทีม หรือผู้ควบคุมทีม หรือเจ้าหน้าที่ทีม ทีมใดมีเจตนาไม่ลงทำการแข่งขันหรือเจตนาถ่วงการแข่งขัน หรือแสดงกิริยาไม่สมควรถือว่าผิดมารยาทอย่าง ร้ายแรงผลจากการแข่งขันดำเนินอยู่ให้ปรับทีมนักกีฬานั้นแพ้ และให้ริบเงินประกันทีมหรือรางวัลและห้ามลงทำการ แข่งขันในทุก ๆ แมทช์ หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา
10.7 ในระหว่างการแข่งขัน กรณีเกิดการทะเลาะวิวาทถือว่าผิดมารยาท อย่างร้ายแรง
คู่กรณีทั้ง 2 ทีมจะ ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน หรือ เป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ตัดสิน ให้ริบเงินสนับสนุนทีมหรือเงินค่าประกันทีมทั้ง 2 ทีม และห้ามลงทำการแข่งขันในทุก ๆ แมทช์ ที่มีโปรแกรมการแข่งขันในรายการนี้ตลอดไป
10.8 กรณีที่อยู่ในระหว่างการแข่งขันผู้เล่นถูกขานฟาล์วเทคนิค ฟาล์ว เจตนา 2 ครั้ง
หรือฟาล์วเสีย สิทธิ์ในแมทช์นั้นผู้เล่นคนนั้นจะต้องพักการแข่งขันในแมทช์ต่อไปอีก 1 แมทช์
10.9 ทีมใดที่มาช้าและไม่ได้ลงทำการแข่งขันตามเวลาและโปรแกรมที่กำหนดไว้แต่มี
เหตุผลที่สุดวิสัยและเหมาะสมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ชี้ขาดตามความเหมาะสม
10.10 ภายในระยะเวลา 30 นาทีก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในทุกๆแมทช์ ขอให้เจ้าหน้าที่ทีม
ผู้ฝึกสอน หรือ นักกีฬา ส่งตัวแทนมารับเอกสารบัญชีรายชื่อนักกีฬาจากคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเพื่อนำไปกรอกรายละเอียด เซ็นชื่อและทำเครื่องหมาย นักกีฬา 5 คนแรกที่ลงทำการแข่งขันจากนั้นก็นำมาส่งคืนให้กับคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค ภายในระยะเวลา 15 นาทีก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น
10.11 ห้ามนักกีฬาเซ็นชื่อแทนกันโดยเด็ดขาด หากมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ย้อนหลังแล้วพบว่าใน บัญชีรายชื่อนักกีฬามีลายเซ็นชื่อในแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน ให้ถือว่าได้มีการแทนกันภายในทีมเกิดขึ้นแล้ว ให้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันว่ากล่าวตักเตือนในครั้งแรก และหากว่ากล่าวตักเตือนแล้วยังกระทำอีก ให้คณะกรรมการทำการปรับผลการแข่งขันในแม็ทช์นั้น ให้ทีมคู่แข่งขันได้รับผลชนะ ได้โดยทันทีที่มีการตรวจสอบพบหลักฐานเพราะถือว่ามีความตั้งใจและเจตนาทุจริตและให้ริบเงิน ประกันทีมได้ทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
10.12 เมื่อถึงวันกำหนดการแข่งขัน ทีมนักกีฬาทีมใดที่ส่งรายชื่อมาครบทั้ง 12 คน
หรือไม่ครบครบทั้ง 12 คนแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 7 คนได้ลงทำการแข่งขันแล้ว ถ้ามีการนำเอานักกีฬาที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้ส่ง มาแล้ว ลงทำการแข่งขันหากทีมคู่แข่งขันขอทักท้วงหรือคณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบว่าได้มีการกระทำ ดังกล่าว เกิดขึ้น คณะกรรมการการแข่งขันจะปรับให้ทีมนั้นมีผลเป็นแพ้ ทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆรวมทั้งริบเงินค่า ประกันทีมทั้งหมด
10.13 ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, ผู้ติดตาม และนักกีฬาที่ สมัครเข้าร่วม
การแข่งขันทุก ประเภทต้องยอมรับและถือเอาคำตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสินเป็นเด็ดขาด
10.14 ผู้จัดการทีม , ผู้ฝึกสอน , ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน , ผู้ติดตาม และนักกีฬาทีมหนึ่งจะมีได้
จํานวน 15 คน เท่านั้นที่มีสิทธิ์ลงไปนั่งภายในบริเวณที่นั่งสำหรับนักกีฬาในสนามแข่งขัน
10.15 ผู้จัดการทีม , ผู้ฝึกสอน , ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน , ผู้ติดตาม และนักกีฬา หากแต่งกาย
ไม่สุภาพ สวมใส่รองเท้าแตะ คณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่อนุญาตให้ลงไปทำหน้าที่ภายในสนามโดยเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจะถูกตักเตือน และหากตักเตือนแล้วยังฝ่าฝืนอีก นักกีฬาภายในทีมจะถูกปรับให้แพ้ในแมทช์นั้นและริบเงินค่าประกันทีมทันที
10.16 ในกรณีที่ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน, และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนไม่สามารถ เดินทางมาทำหน้าได้
จะต้องแต่งตั้งให้ผู้อื่นมาทำหน้าที่แทน โดยให้มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนจึงจะได้รับ การอนุญาตให้ลงไปทำหน้าที่ได้ หากไม่มีหนังสือหรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันผู้หนึ่งผู้ใด ลงไปทำหน้าที่โค๊ชในสนามแข่งขันจะต้องถูกปรับให้แพ้แมทช์นั้นทันที
10.17 ทีมนักกีฬาทุกประเภทที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
10.17.1 ต้องจัดส่งนักกีฬาตามบัญชีรายชื่อนักกีฬา อย่างน้อยทีมละ 7 คน
แต่ไม่เกิน12 คน
10.17.2 เสื้อนักกีฬาจะต้องติดเบอร์ 00 – 99 ทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดย
ด้านหน้าตัวเลขต้องสูง 10 เซนติเมตรและด้านหลังตัวเลขต้องสูง 20
เซนติเมตร และกางเกงต้องติดเบอร์ 00-99 ด้านหน้าด้วย ไม่อนุญาตให้ผู้
ที่แต่งกายแตกต่างจากนักกีฬาคนอื่นในทีม และมีเบอร์เสื้อและกางเกงไม่
เหมือนกันลงสนามเด็ดขาด
10.17.3 การแต่งกาย ชุดการแข่งขันควรมีทีมละ 2 ชุด คือชุดสีอ่อนและสีเข้ม
คือชื่อแรกในโปรแกรม แต่งกายด้วยชุดสีอ่อนเท่านั้น
10.17.4 การแต่งกายของนักกีฬาต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด
นักกีฬาจะต้องติดเบอร์ 00-99 ตามที่มีชื่อตามบัญชีนักกีฬา ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการแข่งขันจะเสร็จสิ้น ในกรณีที่ใส่
เบอร์ไม่ตรงตามบัญชีจะถูกปรับแพ้ทันที
10.18 ผลการตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และกรรมการผู้ตัดสิน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ถือเป็น สิทธิ์เด็ดขาดไม่สามารถ ยกขึ้นมาเป็นข้อโต้แย้ง ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและอุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้นโดยเด็ดขาด

ข้อ 11. การประท้วง
11.1 การประท้วงจะต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมค่าประกันการประท้วง จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) โดยมีผู้จัดการทีมเป็นผู้เซ็นหนังสือประท้วง หรือผู้รับมอบอำนาจ ส่วนเงินค่าประกันการประท้วงจะ คืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล กรณีการประท้วงไม่เป็นผลฝ่ายจัดการแข่งขันจะยึดเงินค่าประกันการประท้วงทันที หนังสือประท้วงจะต้องส่งถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงพร้อม หลักฐานอย่างครบถ้วน ผลการตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีข้อโต้แย้ง ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และอุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น และทีมที่ส่งรวมแข่งขันไม่มีสิทธิ์ที่จะประท้วงคณะกรรมการจัดการแข่งขันไมว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
11.2 เมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตัวจริงพบว่าได้มีการปลอมแปลงเอกสารเป็นจริง ทีมนักกีฬาทีมนั้นต้องถูกปรับเป็นแพ้และห้ามนักกีฬาลงทำการแข่งขันทุก ๆ แมทช์ ตลอดรายการนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถนำเอกสารที่เป็นหลักฐานในการปลอมแปลงดังกล่าวไปฟ้องร้องเพื่อดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายได้

ข้อ 12. กรณีมีการบาดเจ็บและเกิดอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดูแลปฐม พยาบาลเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี หากการรักษาพยาบาลอยู่นอกเหนือความสามารถทีมหรือผู้เล่น จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในรักษาพยาบาลเองและหากเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเสียชีวิตคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 13. ระเบียบการแข่งขันนี้เรียกว่า ระเบียบการแข่งขัน “กีฬาบาสเกตบอลเทศบาลนคร เชียงใหม่โอเพ่น” ครั้งที่ 5 ประจําปี 2565 ซึ่งไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับระเบียบการแข่งขันอื่น ๆ ให้นักกีฬาใช้ระเบียบการแข่งขันนี้จนเสร็จสิ้นการแข่งขัน การกระทำใด ๆ ที่มีผลเสียต่อภาพรวมในการจัดการแข่งขันและการทำทุจริตต่าง ๆคณะกรรมการ จัดการแข่งขันขอให้งดปฏิบัติ หากตรวจสอบพบจะดำเนินการตัดสิทธิ์ทันที

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

แผนที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่