ขวัญข้าว Spirit of Rice

0
342
ขวัญข้าว Spirit of Rice วันที่ 2-3 กันยายน 2565 เวลา 18.30 น. ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา Lanna Wisdom School

ขวัญข้าว Spirit of Rice วันที่ 2-3 กันยายน 2565 เวลา 18.30 น. ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา Lanna Wisdom School

ขวัญข้าว Spirit of Rice

วันที่ 2-3 กันยายน 2565 เวลา 18.30 น.

ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา Lanna Wisdom School

English below
ละครล้านนาร่วมสมัย ขวัญข้าว Spirit of Rice
โดย แววดาว ศิริสุข ศรัณ สุวรรณโชติ
2, 3 กันยายน 2565 18:30 น
ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
บทประพันธ์โดย ภัทรภูมินทร์ ชัยชมภู
บัตรราคา 250 บาท, นักศีกษา 150 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม 0658746695

Lanna Contemporary Dance Theater Performance Kwan Kao Spirit of Rice
By Waewdao Sirisook, Saran Suwannachot
September 2,3 2022 6:30 pm.
At Lanna Wisdom School, Chiang Mai
Tickets: 250 B, Students 150 B
Informations: 0658746695

 

ขวัญเหย ขวัญข้าว ยอมือนบเกล้าถวายสา เป็นเรื่องราวของแม่โภสพหรือจิตวิญญาณแห่งทุ่งข้าวตามตำนานการบอกเล่าของชาวแม่แจ่ม ป่าอารยธรรมเก่าแก่กลางหุบเขาบนเทือกอินทนนท์
เรื่องราวถูกถ่ายทอดผ่านพ่ออุ๊ยเฒ่าคนหนึ่ง ผู้ได้เคยเห็น และสัมผัสถึงพิธีกรรมโบราณ รีตรอยการร้องขวัญรับขวัญของพื้นถิ่น และเป็นเพียงผู้เดียวที่กลับมาร้องเรียกศรัทธา และจิตวิญญาณดั้งเดิมคืนมา
ตราบถึงวันนี้ ยอดกล้ายังคงเริงเล่นกับสายของลมเสมอ แผ่นดินนี้ยังมีเรื่องเล่า ทุ่งข้าวยังมีตำนาน ขอร่วมปลุกจิตศรัทธาที่หลับไหล ขอร่วมยอมือไหวแม่โภสพอีกครั้งเถอะ สา…

แผนที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา