ของกิ๋นคนเมือง – จรัล มโนเพ็ชร

0
498
เพลงของกิ๋นคนเมือง - จรัล มโนเพ็ชร-สุนทรี เวชานนท์ ศิลปิน  จรัล มโนเพ็ชร-สุนทรี เวชานนท์ เนื้อเพลง : ของกิ๋นคนเมือง เพลงกำเมือง เพลงเหนือ

เพลงของกิ๋นคนเมือง – จรัล มโนเพ็ชร-สุนทรี เวชานนท์

เพลง : ของกิ๋นคนเมือง
ศิลปิน : จรัล มโนเพ็ชร-สุนทรี เวชานนท์

เนื้อเพลง : ของกิ๋นคนเมือง – จรัล มโนเพ็ชร-สุนทรี เวชานนท์


เพลง : ของกิ๋นคนเมือง
ศิลปิน : จรัล มโนเพ็ชร-สุนทรี เวชานนท์

ช.ของกิ๋นบ้านเฮา.
เลือกเอาเต๊อะนาย.
ญ.เป๋นของพื้นเมือง.
เป๋นเรื่อง สบาย.
(ช+ญ) ล้วน ซะป๊ะ มากมี
ฟังฮื้อดีเน้อ.
ฟั่งใค้ อยากจนเผลอ
มาบลืนน้ำลาย
ช.แก๋งแคจิ้นงัว
ญ.ใส้อั่วจิ้นหมู
ช.แก๋งหน่อไม้ซาง
ญ.ขั่วบ่าถั่วปู
(ช+ญ)น้ำพริกแมงดา
กับน้ำพริกอ่อง.
คั่วผักกุ่มดอง
หนังปองน้ำปู๋
ช.แก๋งผักเซี้ยงดา
ญ.ใส่ป๋าแห้งตวย เน้อเจ๊า
ช.แก๋งบอนแก๋งตูน
ญ.กับแก๋งหยวกกล้วย
(ช+ญ) ต๋ำบ่าหนุนยำเตา
ซ้าบ่าเขือผ่อย
แก๋งเห็ด แก๋งหอย
ก้อยป๋าดุ๊กอุย
ช.แก๋งบ่าค้อนก้อม
ญ.แก๋งอ่อมเครื่องใน
ช.แก๋งผักเฮือดลอ
ญ.อ๋อยำหน่อไม้
(ช+ญ)น้ำเมี้ยงน้ำตับ
กับแก๋งฮังเล
น้ำพริกอีเก๋ เฮ้ยำจิ้นไก่
ช.ลาบงัวตั๋วลาย
ญ.ลาบควายตั๋วดำ
ช.ลาบไก่ยกมา
ญ.ลาบป๋าสร้อย ก็ลำกา
ช.กิ๋นอะหยังระวังพ่อง
ญ.ลุต๊องจะว่าบ่าบอก
ช.ส่วนบ้านผม กิ๊กก๊อก
ญ.ยอกแก๋งโฮะ ตึงวัน
ช.ของกิ๋นบ้านเฮา.
เลือกเอาเต๊อะนาย.
ญ.เป๋นของพื้นเมือง.
เป๋นเรื่อง สบาย.
ช+ญ) ล้วน ซะป๊ะ มากมี
ฟังฮื้อดีเน้อ.
ฟั่งใค้ อยากจนเผลอ
มาบลืนน้ำลาย

ฟังเพลงของกิ๋นคนเมือง – จรัล มโนเพ็ชร-สุนทรี เวชานนท์

ของกิ๋นคนเมือง – จรัล มโนเพ็ชร-สุนทรี เวชานนท์ [Official Music Video]

จรัล มโนเพ็ชร – ของกิ๋นคนเมือง

ของกิ๋นคนเมือง – จรัล มโนเพ็ชร | เพื่อชีวิต คาราโอเกะ