ขอเชิญร่วมตักบาตร วันอาสาฬหบูชา

0
312
ขอเชิญร่วมตักบาตร วันอาสาฬหบูชา วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2022 เวลา 07:00 ณ ลานกิจกรรม หน้าศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

ขอเชิญร่วมตักบาตร วันอาสาฬหบูชา วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2022 เวลา 07:00 ณ ลานกิจกรรม หน้าศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

ขอเชิญร่วมตักบาตร วันอาสาฬหบูชา

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 07:00 น.

ณ ลานกิจกรรม หน้าศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

แผนที่ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์