คนข้าวยาคู้ช้างม่อย วัดชมพู ตำบลช้างม่อย

0
220
คนข้าวยาคู้ช้างม่อย ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดชมพู ตำบลช้างม่อย จังหวัดเชียงใหม่

คนข้าวยาคู้ช้างม่อย ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดชมพู ตำบลช้างม่อย จังหวัดเชียงใหม่

คนข้าวยาคู้ช้างม่อย

ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565

ณ วัดชมพู ตำบลช้างม่อย จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ ชุมชนช้างม่อย ขอเรียนเชิญ ประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมงาน “คนข้าวยาคู้ช้างม่อย” ณ วัดชมพู ตำบลช้างม่อย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีคนข้าวยาคู้ (ข้าวทิพย์) จัดฉายหนังกลางแปลง และกิจกรรมต่างๆ ภายในวัดชมพู และย่านชุมชนช้างม่อย
และขอเชิญร่วมคนข้าวยาคู้ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ เทศบาลนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5321 7793

แผนที่วัดชมพู ตำบลช้างม่อย จังหวัดเชียงใหม่