คาถามงคลจักรวาลทั้ง 8 ทิศ

0
1714
พระคาถามงคลจักรวาลทั้ง 8 ทิศ คาถามงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ มีพุทธานุภาพด้าน แคล้วคลาดและคุ้มครองป้องกันภัย ป้องกันภัยได้ทั้งแปดทิศ

พระคาถามงคลจักรวาลทั้ง 8 ทิศ

คาถามงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ มีพุทธานุภาพด้าน แคล้วคลาดและคุ้มครองป้องกันภัย ป้องกันภัยได้ทั้งแปดทิศ โดยการสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ผู้ใดสวดคาถานี้เป็นประจำ จะช่วยป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้าย และภูตผีปีศาจทั้งหลาย ทำให้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน รอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวง เป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง มีโชคลาภ

อิมัสสะหมิงมงคลจักรวาล ทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็น กำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกันห้อมล้อมครอบรอบทั่ว อนัตตา ราชะเสมานาเขตเตสะมันตา สะตะโย ชะนะ
สะตะสะหัสสานิพุทธะชาละ ปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

อิมัสสะหมิงมงคลจักรวาล ทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็น กำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกันห้อมล้อมครอบรอบทั่ว อนัตตา ราชะเสมานาเขตเตสะมันตา สะตะโย ชะนะ
สะตะสะหัสสานิธัมมะชาละ ปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

*อิมัสสะหมิงมงคลจักรวาล ทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็น กำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกันห้อมล้อมครอบรอบทั่วอนัตตา ราชะเสมานาเขตเตสะมันตา สะตะโย ชะนะ
สะตะสะหัสสานิปัจเจกะพุทธะชาละ ปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

*อิมัสสะหมิงมงคลจักรวาล ทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็น กำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกันห้อมล้อมครอบรอบทั่วอนัตตา ราชะเสมานาเขตเตสะมันตา สะตะโย ชะนะ
สะตะสะหัสสานิสังฆะชาละ ปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ