งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่

0
504
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai Flower Festival

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่

สถานที่จัดงาน : สวนสาธารณะบวกหาด

การจัดงาน : ทุกปี

วันเวลาที่จัดงาน : ถือเอาวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงเวลาการจัดงาน

การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ชาวสวน ที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โดยงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ โดยเนรมิตสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดกว่า 1 ล้านดอก เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติตลอดงาน โดยงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจะถือเอาวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงเวลาการจัดงาน ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และเชิงสะพานนวรัฐ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ..ได้ชื่อว่า เป็นดินแดนเอื้องเหนือนาม “นพบุรี ศรีนครพิงค์” เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นเมืองแห่งดอกไม้บานตลอดปี มีภูมิอากาศเย็นสบาย สภาพภูมิประเทศตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ลำธาร น้ำตก ดอกไม้และแมกไม้นานาพันธุ์ที่สวยงามตามธรรมชาติ มีวัฒนธรรม ประเพณี เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

ต่อมา..เชียงใหม่ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้สภาพความเป็นเมืองที่สวยงามวัฒนธรรมที่ดีงามถูกบดบังและทดแทนด้วยวัตถุนิยมจนน่าวิตก ชาวเชียงใหม่เริ่มตระหนักต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รวมทั้งปัญหาที่อาจจะตามมา จึงเกิดการรวมตัวและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดินแดนเอื้องเหนือนาม “นพบุรี ศรีนครพิงค์” ให้คงอยู่ตลอดไป โดยการพร้อมใจกันปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างเมืองเชียงใหม่ให้เป็น “เมืองแห่งดอกไม้บานตลอดปี” และได้มีการจัดตั้งสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และชมรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ขึ้น

โดยงานและการแสดงต่างๆของมหกรรมไม้ดอกไม้ประเชียงใหม่นั้น

  • จุดเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่นั้น จะเปิดงานที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หรือบริเวณเชิงสะพานนวรัฐฝั่งตะวันตก
  • แห่ประกวดขบวนรถบุปผชาติจากหน้าจวนผู้ว่าราชการเชียงใหม่ไปทางประตูท่าแพ และขบวนแห่เคลื่อนไปยังสวนสาธารณะหนองบวกหาด และจอดตั้งแสดงที่บริเวณถนนหน้าสวนสาธารณะหนองบวกหาด
  • ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาดมีการประกวดไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด
  • มีการจัดซุ้มหรือจัดแสดดอกไม้ต่างๆ ภายในสวนสาธารณะหนองบวกหาด
  • การออกร้านขายไม้ดอกไม้ประดับและสินค้าอุปโภคบริโภคของประชาชนทั่วไปบริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด

พบกับมหกรรมเทศกาลต่าง ๆ ของเมืองหนาว สัมผัสอากาศหนาว สัมผัสเชียงใหม่ได้ที่นี่ เทศกาลเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชียงใหม่สนุกสนานมากยิ่งขึ้นอย่าลืมติดตามข่าวสารจาก At-chiangmai.com

สถานที่จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ สวนสาธารณะหนองบวกหาด

สถานที่เปิดพิธีงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ สะพานนวรัฐ