งานวิ่ง 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคลำพูน มินิมาราธอน 2020

0
1915
งานวิ่ง 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคลำพูน มินิมาราธอน 2020 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานวิ่ง 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคลำพูน มินิมาราธอน 2020 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ชื่องาน : 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคลำพูน มินิมาราธอน 2020
จัดวันที่ : วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ : ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ระยะทาง : 5KM | 10.3KM | VIP
ค่าสมัคร : 350บาท | 350บาท | 1,000บาท
เปิดรับสมัคร : เปิดรับสมัครวันที่ 26 กันยายน 2563 รับจำนวน 500 คน

📌📍เปิดรับสมัครวันที่ 26 กันยายน 2563 รับจำนวน 500 คน✂️✂️

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระยะได้แก่

➡️➡️1. ระยะ Minimarathon 10.3 KM .ค่าสมัคร 350 บาท ได้รับเสื้อที่ระลึก ถ้วยรางวัลที่ 1 – 5 ทุกกลุ่มอายุ แยกชาย / หญิง
การแบ่งรุ่นรางวัล
1) อายุไม่เกิน 19 ปี ชาย / หญิง
2) อายุ 20 – 29 ปี ชาย / หญิง
3) อายุ 30 – 39 ปี ชาย / หญิง
4) อายุ 40 – 49 ปี ชาย / หญิง
5) อายุ 50 – 59 ปี ชาย / หญิง
6) อายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย / หญิง
➡️➡️2. ระยะฟันรัน 5 KM. ค่าสมัคร 350 บาท ได้รับเสื้อที่ระลึก ถ้วยรางวัลที่ 1 – 5 ทุกกลุ่มอายุ แยกชาย / หญิง
การแบ่งรุ่นรางวัล
1) อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย / หญิง
2) อายุ 16 – 44 ปี ชาย / หญิง
3) อายุ 45 ปีขึ้นไป ชาย / หญิง
➡️➡️3. ผู้สมัคร VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท สามารถเลือกวิ่งระยะไหนก็ได้ จะได้รับถ้วยรางวัล VIP และเหรียญรางวัล และหากวิ่งเข้าอันดับสามารถรับรางวัลในรุ่นอายุได้อีก
➡️➡️4. ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะเหรียญรางวัลทุกคน

🚩🚩โดยการแข่งขันจะยึดตามกติกาดังนี้

1. มีอายุตามกลุ่มแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ โดยถือตามหลักฐานของราชการที่มีรูปถ่ายของผู้สมัครติดอยู่ โดยนับปีพุทธศักราชเป็นหลัก (ให้เอา พ.ศ.2563 – พ.ศ.เกิด)
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ และขอยืนยันว่าผู้เข้าแข่งขัน มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อม และสามารถลงแข่งขันในประเภทที่ลงสมัครได้
3. ผู้เข้าแข่งขันจะปฏิบัติตามกฎ กติกาทุกข้อ โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย หรือบาดเจ็บแก่ตัวผู้เข้าแข่งขัน ทั้งก่อน และระหว่างแข่งขัน
4. ผู้เข้าแข่งขันยินดีแสดงหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์บันทึกการแข่งขัน และถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะผู้จัดการแข่งขันครั้งนี้
5. ในกรณีที่กิจกรรมนี้ต้องยกเลิกทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งโดยสืบเนืองจาก เหตุสุดวิสัยใดๆทางธรรมชาติหรือภาวะอื่นใดก็ตาม ผู้เข้าแข่งขันรับทราบและยินยอมว่า จะไม่มีการคืนค่าสมัครให้แก่ข้าพเจ้าทั้งสิ้น
6. ผู้ชนะการแข่งขัน ต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการ ภายใน 15 นาทีหลังจากเข้าสู่เส้นชัยแล้ว โปรดนำบัตรประจำตัวฯ หรือหนังสือที่ทางราชการออกให้มารายงานตัว หากละเลยหรือเพิกเฉย ถือว่าเต็มใจสละสิทธิ์ในการรับรางวัลนั้นๆ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด หากมีการประท้วงจะต้องวางเงิน 1,000 บาทหากประท้วงไม่สำเร็จจะไม่คืนเงินให้ (ผู้มีสิทธิ์ประท้วงได้ จะต้องเป็นนักวิ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น)

This waiver and release statement certifies that I am medically fit to compete in the event and fully understand that I enter at my own risk. The organizers will not be held responsible for any injury, illness of loss, during or as a result of the event. Further, I consent to the Organizing Committee recording this competitive event through photography and film, and that the Committee is the sole owner of the copyright to those pictures and films. I hereby agree that in the event of the event being cancelled in whole or in part due to win, storm, rain, inclement seas or weather or other condition, my entry fee shall not be refundable.

🔶️🔶️ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครทาง IB ของเพจ LTC EIGHTY RUN : 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคลำพูน มินิมาราธอน 2020🔶️🔶️
1.กรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จ ต้องทำการชำระเงินภายใน 3 วันนับตั้งแต่เวลาที่กรอกข้อมูล
2.โอนเงินเข้าบัญชี นายอนุชิต ทิมพิทักษ์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี ลำพูน เลขบัญชี 071 – 8 – 54063 – 1
3.ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทาง inbox ข้อความ ของเพจ LTC EIGHTY RUN : 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคลำพูน มินิมาราธอน 2020 ภายใน 3 วัน
4.ระบบจะทำการบันทึกผลการสมัครและจะอัพเดทสถานะรายชื่อของผู้สมัครหลังจากได้รับการยืนยันหลักฐานการโอนเงินภายใน 7 วัน
5.ติดต่อสอบถาม inbox ข้อความเพจ ของเพจ LTC EIGHTY RUN : 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคลำพูน มินิมาราธอน 2020 และคุณสุวสันต์ จันทร์ตาธรรม โทร. 081 – 2879644 (ประธานชมรม)

เส้นทางวิ่ง

แผนที่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 42 ถนน ลำพูน-ป่าซาง ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000