งานหัตถกรรมของขวัญที่ระลึกครั้งที่ 30

0
814
งานหัตถกรรมของขวัญที่ระลึกครั้งที่ 30  วันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

งานหัตถกรรมของขวัญที่ระลึกครั้งที่ 30  วันที่ 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

งานหัตถกรรมของขวัญที่ระลึกครั้งที่ 30
วันที่ 27 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2563
เชิญชวนมาร่วมงาน Gift Fair ครั้งที่ 30
พบกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและอีกมากมายจากทั่วประเทศ
รวบรวมให้คุณในที่เดียว ให้คุณได้เตรียมจัดหาของขวัญ สำหรับตนเองและคนพิเศษ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

27th November – 6th December 2020
10AM – 8.30PM
We welcome everyone to join us for this ten day Gift Fair Event, showcasing local products from all around Thailand. Located at the FTI Building on Tung Hotel Road, come and enjoy the variety of goods we have to offer and get your loved ones a gift before the end of the year!

แผนที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่