งานอลังการประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565 แสงศิลป์ ถิ่นล้านนา

0
277
งานอลังการประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565 แสงศิลป์ ถิ่นล้านนา ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

งานอลังการประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565 แสงศิลป์ ถิ่นล้านนา ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

งานอลังการประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565 แสงศิลป์ ถิ่นล้านนา

ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565

ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญเที่ยวงานอลังการประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565 “แสงศิลป์ ถิ่นล้านนา” ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565 🌕เพื่อสืบสานประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของประเพณีเดือนยี่เป็งล้านนา ✨ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

แผนที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แคปชั่นลอยกระทง ภาษาเหนือ