งานอัตลักษณ์ลายผ้า สร้างศิลปจิตราพัฒนาวิถีชน 13-17 ก.ค. 2565

0
368
งานอัตลักษณ์ลายผ้า สร้างศิลปจิตราพัฒนาวิถีชน วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 1

งานอัตลักษณ์ลายผ้า สร้างศิลปจิตราพัฒนาวิถีชน วันที่ 13 – 17 กรกฏาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 1

งานอัตลักษณ์ลายผ้า สร้างศิลปจิตราพัฒนาวิถีชน

วันที่ 13 – 17 กรกฏาคม 2565

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 1

สืบสานวิถีชนด้วยการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

พบกับกิจกรรม Workshop อัตลักษณ์ลายผ้า ชมผลิตภัณฑ์จากชุมชน อาทิ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย ผ้าทอพื้นบ้าน และของฝากของที่ระลึกมากมาย

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์เปิดกิจการ

แผนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่