งานเปิดนิทรรศการงานศิลปกรรมเซรามิก – 15 สิงหาคม 2562

0
1580
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเซรามิกนานาชาติเชียงใหม่ครั้งที่ 1 (1st Chiang Mai International Ceramic Art and Culture Symposium 2019)

ขอเชิญผู้สนใจร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการผลงานศิลปกรรมเซรามิก จากศิลปินในภาคเหนือตอนบนและศิลปินต่างชาติกว่า 30 ท่าน ในหลากหลายรูปแบบและไอเดีย

โดยโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมเซรามิกนานาชาติเชียงใหม่ครั้งที่ 1 (1st Chiang Mai International Ceramic Art and Culture Symposium 2019) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพช่างเซรามิกภาคเหนือตอนบน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายในระดับสากล

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น.
ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
(หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)

นิทรรศการผลงานเซรามิกจากโครงการฯ
จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึง วันที่ 29 กันยายน 2562
เวลา 08.30 – 17.00 น. (หยุดวันจันทร์)
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเซรามิกนานาชาติเชียงใหม่ครั้งที่ 1 (1st Chiang Mai International Ceramic Art and Culture Symposium 2019)