จ้างมันเต๊อะ – อบเชย เวียงพิงค์

0
423
เนื้อเพลง : จ้างมันเต๊อะ - อบเชย เวียงพิงค์ เพลง : จ้างมันเต๊อะ ศิลปิน :  อบเชย เวียงพิงค์ ก็แค่ป้อชาย ที่หลายใจหนึ่งคน ก็คงไม่มีเหตุผล หื้อเฮาทนต่อไป

จ้างมันเต๊อะ – อบเชย เวียงพิงค์

เพลง : จ้างมันเต๊อะ
ศิลปิน : อบเชย เวียงพิงค์

เนื้อเพลง : จ้างมันเต๊อะ – อบเชย เวียงพิงค์


เพลง : จ้างมันเต๊อะ
ศิลปิน :  อบเชย เวียงพิงค์

ก็แค่ป้อชาย ที่หลายใจหนึ่งคน
ก็คงไม่มีเหตุผล หื้อเฮาทนต่อไป
ขนาดห่างกันบ่ถึงวา ยังแอบส่งตาไปให้ใคร
บ่มีความเกรงใจบ้างเลย

เดี๋ยวเปิ้ล เดี๋ยวดา ทั้งตุ๊กตา หน่อย ติ๊ก
นับดูซิมีกี่กิ๊กตี้ยังบ่อเปิดเผย
แองส่งข้อความไปหื้อใคร
ยังมาปากแข็งว่าไม่เคย
เรื่องเจ้าชู้งอกเงยประจำ

ป้อชายจะอั้น จ้างมันเต๊อะ ๆ
เหมือนขี้เปอะขี้โคลน โดนเมื่อใดก็ดำ
ป้อชายดี ดี มีปะเลอะ ๆ
ต้องมีวันเจอ ทนแหมสักกำ

หื้อฮักเท่าใดบ่ว่าไผก็ท้อ เปิ้นบ่ฮักเฮาอย่าง้อ
ไม่ตอแยต่อไป ก็แค่ป้อชายไม่รักดี
อยู่ไปก็มีภาระใจ อยากจะไปเชิญไปได้เลย

เดี๋ยวแคท เดี๋ยวแตง ทั้งจุ๊บแจง ไก่ นิด
นับดูสิมีกี่กิ๊กตี้ยังบ่อเปิดเผย
แอบกดดูเบอร์ที่ใช่โทน
มาทำโมโหกันใช่เลย มีปัญหางอกเงยประจำ

(ซ้ำทั้งหมด)

 

จ้างมันเต๊อะ – อบเชย เวียงพิงค์

จ้างมันเต๊อะ – อบเชย เวียงพิงค์

จ้างมันเต๊อะ อบเชย เวียงพิงค์ @ By กานดา

จ้างมันเต๊อะ