ชมการแสดงแสงหลวง โชติการาม องค์พระธาตุเจดีย์หลวง

0
493
ชมการแสดงแสงหลวง โชติการาม องค์พระธาตุเจดีย์หลวง ณ วัดเจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชมการแสดงแสงหลวง โชติการาม องค์พระธาตุเจดีย์หลวง ณ วัดเจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การจัดแสดงที่จะเกิดขึ้น ในทุกๆ วันอาทิตย์ที่วัดเจดีย์หลวง ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม จนถึงวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน

ชมการแสดงแสงหลวง โชติการาม องค์พระธาตุเจดีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การจัดแสดงที่จะเกิดขึ้น ในทุกๆ วันอาทิตย์ที่วัดเจดีย์หลวง ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม จนถึงวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน

🙏🙏ชมทดลองแสงหลวง โชติการาม องค์พระธาตุเจดีย์หลวง
วัดเจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
🙏🙏จัดแสดงจริง ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565
สามารถเดินทางมาชมได้…
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
มงคลชีวิตนำสุขค่ำคืนวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2565 ติดตามชมมนต์ขลังมนต์เสน่ห์พระธาตุเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวง  เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่🌺🌺🌺อลังการ แสงหลวง🌺 อลังการ แสงหลวง ชมการแสดงปรากฏการณ์แสง Projection  ต่อยอด แสงหลวง เติมเต็มความสูงขององค์พระธาตุเจดีย์หลวง  วัดเจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยอ้างอิงรูปทรงกับความสูง จากการศึกษาเทียบเคียงหลักฐาน ตำนาน และข้อสันนิษฐานจากนักวิชาการ และนักประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา
ภาพถ่าย :
ผศ.ดร. บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล (Burin Tharavichitkun)
ศูนย์นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ (CLIC) สถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนที่วัดเจดีย์หลวง