ชา กับ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

0
1099
ชา กับ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เรียนรู้ ครบเครื่อง เรื่องชา ในเทศกาลเที่ยวเชียงใหม่ และสัมนาพิเศษ ในงาน Chiangmai Roots Agro - Gastronomy 2021 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ถนนวัวลาย

ชา กับ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เรียนรู้ ครบเครื่อง เรื่องชา ในเทศกาลเที่ยวเชียงใหม่ และสัมนาพิเศษ ในงาน Chiangmai Roots Agro – Gastronomy 2021 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ถนนวัวลาย

“ลิ้มรส ครบครัน สร้างสรรค์ เรียนรู้”
ครบเครื่อง เรื่องชา ในเทศกาลเที่ยวเชียงใหม่ และสัมนาพิเศษ ในงาน “Chiangmai Roots Agro – Gastronomy 2021”
ผ่านเส้นทางแห่งสุขยั่งยืนวิถีคนเมือง กับหลากหลายสัมนาเรื่อง ชา เพื่อการเติบโตในอุตสาหกรรมวัตถุดิบ และเทรนด์การท่องเที่ยวแนวใหม่ อย่างยั่งยืน
📍ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ถ.วัวลาย (Old Chiangmai)

ร่วมแตกแขนงรากความยั่งยืน ของ “ชา”

🌱 เวลา 09.00 – 10.00 น.
“การพัฒนาคุณภาพชา” เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพที่สูง
– โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
🌱เวลา 10.45 – 12.00 น.
” แนวทางการนำผลิตภัณฑ์ชาแปรรูป” อาหารและโภคภัณฑ์จาก ใบชา สู่วงการท่องเที่ยว
– โดย ศูนย์ FIN มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🌱เวลา 13.00 – 14.30 น.
เสวนาวิชาการในเรื่องชุมชนกับการท่องเที่ยววิถีชา
– โดย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
🌱 เวลา 14.45 – 16.30 น.
เสวนา TEA TOURISM ในการเข้าถึงผู้ประกอบการชาและผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว
– TEA MASTER , สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

แผนที่การเดินทางไปยังศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ถนนวัวลาย