ชื่อวัน ชื่อเดือน ชื่อปีนักษัตร ภาษาเหนือ

0
4114
ชื่อวัน ภาษาเหนือ ชื่อเดือน ภาษาเหนือ ชื่อปีนักษัตร ภาษาเหนือ

วัน เดือน ปี ภาษาเหนือ ที่ผู้สนใจภาษากำเมืองต้องรู้ ชื่อวัน ภาษาเหนือ ชื่อเดือน ภาษาเหนือ ชื่อปีนักษัตร ภาษาเหนือ

สำหรับชื่อเรียกวัน เดือน ปี ภาษาเหนือ นี้ก็จะมีการเรียกที่แตกต่างจากภาคอื่น ๆ ชื่อวันต่าง ๆ ก็จะเป็นภาษาพูดที่ออกเสียงเป็นแบบของภาษาเหนือเอง ส่วนเดือน ก็จะมีการเรียกอีกชื่อในแบบล้านนาโดยเฉพาะ และการนับเดือนของคนเมืองล้านนาเองนั้นตามปฏิทินของล้านนา จะนับเร็วกว่าเดือนไทยกับเดือนสากล ส่วนปีนักษัตร ก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะที่ไม่มีเหมือนกับภาคอื่น ๆ ด้วย มาดูกันว่า ภาษากำเมืองล้านนา บ้านเฮานั้นเค้าเรียกวัน เดือน ปี ว่าอะไรกันบ้าง

คำเรียกชื่อวัน ภาษาเหนือ กำเมืองล้านนา

วันอาทิตย์ ภาษาเหนือ เรียกว่า วันติ้ด

วันจันทร์ ภาษาเหนือ เรียกว่า วันจั๋น

วันอังคาร ภาษาเหนือ เรียกว่า วันกาน

วันพุธ ภาษาเหนือ เรียกว่า วันปุ้ด

วันพฤหัสบดี ภาษาเหนือ เรียกว่า วันผั๋ด

วันศูกร์ ภาษาเหนือ เรียกว่า วันศุ๋กร์

วันเสาร์ ภาษาเหนือ เรียกว่า วันเสา

วันแรม 15 ค่ำ ภาษาเหนือ เรียกว่า วันเดือบดั๋บ

วันเพ็ญ ภาษาเหนือ เรียกว่า วันเดือนเป็ง

วันเพ็ญเดือน 6(วิสาขบูชา) ภาษาเหนือ เรียกว่า แปดเป็ง

วันเพ็ญเดือน 8(อาสาฬหบูชา) ภาษาเหนือ เรียกว่า หกเป็ง

วันเพ็ญเดือน 12(ลอนกระทง) ภาษาเหนือ เรียกว่า ยี่เป็ง

คำเรียกชื่อเดือนแบบโบราณ ภาษาเหนือ กำเมืองล้านนา

เดือนตุลาคม หรือเดือน 11 ไทย แบบล้านนา ภาษาเหนือ เรียก เดือนเกี๋ยง

เดือนพฤศจิกายน หรือเดือน 12 ไทย แบบล้านนา ภาษาเหนือ เรียก เดือนญี่

เดือนธันวาคม หรือเดือน 1 ไทย แบบล้านนา ภาษาเหนือ เรียก เดือนสาม

เดือนมกราคม หรือเดือน 2 ไทย แบบล้านนา ภาษาเหนือ เรียก เดือนสี่

เดือนกุมภาพันธ์ หรือเดือน 3 ไทย แบบล้านนา ภาษาเหนือ เรียก เดือนห้า

เดือนมีนาคม หรือเดือน 4 ไทย แบบล้านนา ภาษาเหนือ เรียก เดือนห๋ก

เดือนเมษายน หรือเดือน 5 ไทย แบบล้านนา ภาษาเหนือ เรียก เดือนเจ๋ด

เดือนพฤษภาคม หรือเดือน 6 ไทย แบบล้านนา ภาษาเหนือ เรียก เดือนแปด

เดือนมิถุนายน หรือเดือน 7 ไทย แบบล้านนา ภาษาเหนือ เรียก เดือนเก้า

เดือนกรกฏาคม หรือเดือน 8 ไทย แบบล้านนา ภาษาเหนือ เรียก เดือนสิ๋บ

เดือนสิงหาคม หรือเดือน 9 ไทย แบบล้านนา ภาษาเหนือ เรียก เดือนสิ๋บเอ็ด

เดือนกันยายน หรือเดือน 10 ไทย แบบล้านนา ภาษาเหนือ เรียก เดือนสิบสอง

คำเรียกชื่อปีนักษัตร ภาษาเหนือ กำเมืองล้านนา

ปีชวด ของล้านนา ภาษาเหนือ คือ ปี๋ไจ้

ปีฉลู ของล้านนา ภาษาเหนือ คือ ปี๋เป้า

ปีขาล ของล้านนา ภาษาเหนือ คือ ปี๋ยี

ปีเถาะ ของล้านนา ภาษาเหนือ คือ ปี๋เหม้า

ปีมะโรง ของล้านนา ภาษาเหนือ คือ ปี๋สี

ปีมะเส็ง ของล้านนา ภาษาเหนือ คือ ปี๋ไส้

ปีมะเมีย ของล้านนา ภาษาเหนือ คือ ปี๋ซง้า

ปีมะแม ของล้านนา ภาษาเหนือ คือ ปี๋เม่ด

ปีวอก ของล้านนา ภาษาเหนือ คือ ปี๋สัน

ปีระกา ของล้านนา ภาษาเหนือ คือ ปี๋เลา

ปีจอ ของล้านนา ภาษาเหนือ คือ ปี๋เส๋ด

ปีกุน(ปีช้าง) ของล้านนา ภาษาเหนือ คือ ปี๋ไก๊