ดอยสุเทพมินิมาราธอน ครั้งที่ 13 วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

0
1390
ดอยสุเทพมินิมาราธอน-ครั้งที่-13

งานวิ่ง ดอยสุเทพมินิมาราธอน ครั้งที่ 13 ขอเชิญนักวิ่งทุกท่านร่วมวิ่ง “ดอยสุเทพมินิมาราธอน ครั้งที่ 13” วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.00 น.

ดอยสุเทพเป็นยอดเขาแห่งหนึ่ง แห่งทิวเขาสุเทพ สูงจากระดับน้ำทะเล 1,053 เมตร (ดอย ในภาคเหนือหมายถึงภูเขา) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองเชียงใหม่ เชิงดอยสุเทพห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 6 กิโลเมตร เชิงดอยสุเทพสูงจากระดับน้ำทะเล 745.992 เมตร จากเชิงดอยสุเทพขึ้นไปตามถนนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นระยะทาง 11.530 กิโลเมตร เหนือขึ้นไปเป็นดอยปุย สูงจากระดับน้ำทะเล 1,685 เมตร

            วัดพระธาตุดอยสุเทพ พญากือนาเจ้าผู้ครองนครพิงค์เชียงใหม่ ทรงสร้างและบรรจุสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามาแต่พุทธศักราช 1929

วิ่ง : ดอยสุเทพมินิมาราธอน ครั้งที่ 13
จัดวันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ : สวนสัตว์เชียงใหม่
ระยะทาง : 10.5K
ราคา : 350 บาท

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โบราณสถานวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
2.เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนหันมาสนใจการออกกำลังกายด้วยการเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ
3.เพื่อรณรงค์หารายได้สมทบทุนบำรุงพุทธศาสนาและโบราณสถาน
4.เพื่อรณรงค์หารายได้เป็นทุนสนับสนุนเยาวชนให้ออกกำลังกาย สร้างนักวิ่งรุ่นใหม่เพื่อความเป็นเลิศของจังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

13.00 – 19.00 น. รับเบอร์วิ่ง-เสื้อ ณ บริเวณสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ (ด้านประตูทางเข้าสวนสัตว์)

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

04.00 – 05.55 น. รับสมัครหน้างาน

05.40 น. Check in นักวิ่ง/พิธีเปิดการแข่งขัน

06.00 น. ประธานปล่อยตัวนักวิ่ง

07.30 น. พิธีมอบประกาศรางวัล

ประเภทการแข่งขัน/รางวัล

วิ่งดอยสุเทพมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม.

ประเภทชาย

 1. อายุไม่เกิน 19 ปี

 2. อายุ 20 – 24 ปี

 3. อายุ 25 – 29 ปี

 4. อายุ 30 – 34 ปี

 5. อายุ 35 – 39 ปี

 6. อายุ 40 – 44 ปี

 7. อายุ 45 – 49ปี

 8. อายุ 50 – 54ปี

 9. อายุ 55 – 59ปี

 10. อายุ 60 – 64ปี

 11. อายุ 65- 69ปี

 12. อายุ 70 ปีขึ้นไป

ประเภทหญิง

 1. อายุไม่เกิน 19 ปี

 2. อายุ 20 – 24 ปี

 3. อายุ 25 – 29 ปี

 4. อายุ 30 – 34 ปี

 5. อายุ 35 – 39 ปี

 6. อายุ 40 – 44 ปี

 7. อายุ 45 – 49ปี

 8. อายุ 50 – 54ปี

 9. อายุ 55 – 59ปี

 10. อายุ 60 ปีขึ้นไป

ค่าสมัคร 350 บาท รับถ้วยรางวัล (ตามเงื่อนไขรางวัลการแข่งขัน)

ติดต่อสอบถาม
ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพนครพิงค์เชียงใหม่ Tel: 085-8680500, 082-0387834
[email protected]

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://lannarunningclub.wixsite.com/13th-doisuthep