ตดหื้อหมาดม

0
1738

“ ตดหื้อหมาดม ”

คือก๋านจุ๋หื้อหลงเจื่อ จุ๋หื้อเปิ้นดีใจ๋ แต่บ่ะเยียะแต๊
คนจะอี้ เลี่ยงหื้อไก๋ๆ

 

หมายถึง…..

“ ตดให้สุนัขดม ”
หลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อ หลอกให้หลงดีใจ

 

เทียบสุภาษิตไทยกลางได้กับ   “ ขุดบ่อล่อปลา ”  หรือ ” โปรยยาหอม “

Credit : http://www.cnxwalkingstreet.com