ถนนท่าแพ

0
1434
ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ถนนท่าแพเป็นถนนที่ทอดยาวจากทิศตะวันออกอยู่ที่สี่แยกวัดอุปคุตตรงไปยังทิศตะวันตกจนถึงประตูท่าแพ ถนนท่าแพในอดีตนั้นถือว่าเป็นถนนเส้นทางค้าขายที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่อีกเส้นทางหนึ่งเลยก็ว่าได้ โดยจะมีตึกราบ้านช่องทอดยาวไปตลอดสองข้างทางของถนน หลาย ๆ ตึกยังอนุรักษ์บ้านอาคารทรงสมัยเก่าไว้ให้คิดถึงอดีตความรุ่งเรืองของถนนท่าแพ ที่เคยรุ่งเรืองมาก่อน มีร้านค้ามากมายที่ยังเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ 60 ปีก่อน

ถนนท่าแพ ถนนสายวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และอาณาจักรล้านนา จากอดีตนั้นถนนท่าแพ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าแบบ ภาษกำเมือง ว่า ถนนต้าแป ในอดีตตั้งแต่สี่แยกวัดอุปคุตไปจนถึงวัดแสนฝางนั้น เมื่อก่อนนั้นในร้านค้าในย่านนี้ไม่ค่อยจะมีร้านค้าของคนไทยหรือชาวบ้านเลย มีร้านค้าชาวจีนส่วนนักซึ่งถือว่ายังมีไม่มากนัก ส่วนมากจะเป็นของพ่อค้าชาวพม่าและชาวตองสู  ซึ่งพ่อค้าเหล่านี้มักนิยมใช้ช้าง วัวต่าง หรือม้าบรรทุกสินค้า เดินทางค้าขายระหว่างเมืองเชียงใหม่กับเมืองมะละแหม่งของพม่า  โดยเดินทางผ่านเข้าออกที่ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นำสินค้าไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าพม่า แล้วนำกลับมาขายที่ร้านค้าบริเวณถนนท่าแพ ซึ่งเป็นการทำให้บริเวณถนนท่าแพเป็นย่านการค้าอีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่

ถนนท่าแพถือว่าเป็นเสน่ห์ของล้านนา และเมืองเชียงใหม่ เป็นถนนที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจุดสำคัญ สถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่บนถนนท่าแพนี้ รวมทั้งโรงแรม ที่พักต่างๆ ที่กระจายตัวทั่วไปสองข้างทางของถนน และยังคงมีภาพลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของอาณาจักรล้านนา โดยรอบบริเวณสองข้างทางของถนนท่าแพ

สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บนถนนท่าแพ

ประตูท่าแพ
ถนนคนเดินท่าแพ
พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่
วัดอุปคุต ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่
สำนักงานการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่
สถานธนานุบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ ๑
ธนาคารออมสิน สาขาเชียงใหม่
ตรอกเล่าโจ๊ว
วัดแสนฝาง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่
วัดบุพพาราม ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่
วัดมหาวัน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่
วัดเชตวัน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

ซอย

ถนนท่าแพ ซอย 1
ถนนท่าแพ ซอย 2
ถนนท่าแพ ซอย 3
ถนนท่าแพ ซอย 4
ถนนท่าแพ ซอย 5
ถนนท่าแพ ซอย 6

ถนนร่วม

ถนนเจริญเมือง
ถนนไปรษณีย์
ถนนเจริญประเทศ
ถนนช้างคลาน
ถนนวิชยานนท์
ถนนข่วงเมรุ
ถนนกำแพงดิน
ถนนช้างม่อยตัดใหม่
ถนนช้างม่อย ซอย 2
ถนนช้างม่อยเก่า

แผนที่ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่