ถนนห้วยแก้ว

0
1206
ถนนห้วยแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ - ตำบลสุเทพและตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ถนนห้วยแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ – ตำบลสุเทพและตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ถนนห้วยแก้ว ตั้งแต่แยกแจ่งหัวริน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไปทางทิศตะวันตกมุ่งหน้าขึ้นดอยสุเทพ ถึงหน้าสวนรุกขชาติห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กับตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บนถนนห้วยแก้ว

สวนสัตว์เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(วิทยาเขตภาคพายัพ)
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่
กาดหน้ามอ
โครงการ มาลินพลาซ่า
บ้านธารแก้ว มหาวิทยาลัยพายัพ
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
กาดรินคำ
ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่ไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์
โครงการ Think Park
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว
สำนักงานศึกษาธิการภาค15
กศน.ตำบลช้างเผือก
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
แจ่งหัวริน

แผนที่ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่