นิทรรศการศิลปะ แบบไหนที่ฉันเป็น

0
659
นิทรรศการศิลปะ แบบไหนที่ฉันเป็น

นิทรรศการศิลปะ “แบบไหนที่ฉันเป็น” จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 – 28 มีนาคม 2564 เปิดนิทรรศการวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก

นิทรรศการศิลปะ “แบบไหนที่ฉันเป็น”
โดยศูนย์ศิลปะบ้านตึก ร่วมกับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่
.
จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 – 28 มีนาคม 2564
เปิดนิทรรศการวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก
.
โครงการนิทรรศการผลงานศิลปะ “กลุ่มละอ่อนฮักดี” ถือเป็นโครงการบูณาการร่วมระหว่าง ศูนย์ศิลปะบ้านตึก (คณะวิจิตรศิลป์) และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังให้บุคคลภายนอกได้แลกเปลี่ยนซึ่งมุมมองและทัศนคติ กันกับเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุม นิทรรศการศิลปะครั้งนี้ จึงต้องการสร้างพื้นที่เพื่อปรับความเข้าใจและเปิดใจต่อความรู้สึกและความหวังในการแสดงผลงานร่วมกันระหว่างเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุมผู้สร้างงานกับบุคคลภายนอก โดยมีโอกาสร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุม ขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนเอง ก็จะได้เข้าใจถึงมุมมองทางความคิดจากผู้คนในสังคมที่มีต่อพวกเขาอย่างไร โดยถ่ายทอดผ่านกระบวนการทางศิลปะ เทคนิควาดเส้น จิตรกรรม และประติมากรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกในขณะที่ตนเองมองตนเอง และคนอื่นมองตนเอง ซึ่งคนอื่นมองอาจจะมองอย่างที่เขาเห็นจึงมองเห็นต่างไปจากที่เด็กและเยาวชนเห็นตัวเอง และสิ่งที่เด็กและเยาวชนมองเห็นก็อาจจะแตกต่างไปจากคนอื่นมองเห็น
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 053 944833