นิทรรศการแสดงงานศิลปะ ศรัทธาจริต

0
298
นิทรรศการแสดงงานศิลปะ

นิทรรศการแสดงงานศิลปะ “ศรัทธาจริต” วันที่ 3-30 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น หยุดทุกวันจันทร์ ณ หอกลางเวียง หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

นิทรรศการแสดงงานศิลปะ “ศรัทธาจริต”

วันที่ 3-30 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น หยุดทุกวันจันทร์

ณ หอกลางเวียง หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

นิทรรศการ “ศรัทธาจริต” เป็นนิทรรศการที่ได้ริเริ่มจากกลุ่มศิลปินโดยใช้ชื่อกลุ่ม “ศรัทธาจริต” ที่ได้รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ทางความคิด สื่อ แสดงออกศิลปะที่มีรูปแบบหลากหลายสู่สาธารณะชนได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ สุนทรี ในรูปแบบผลงานศิลปะ
ณ หอกลางเวียง หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ หอพื้นถิ่นล้านนา ศูนย์พื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่
เปิดนิทรรศการ วันที่ 3-30 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น หยุดทุกวันจันทร์

โดย
กลุ่มศิลปิน “ศรัทธาจริต”
มงคล จันทร์อิน
พีระ ก่อนแสงวิจิตร
เยี่ยน มีชัย
สุโพ ดีจู
สุชาติ พายัพรักษ์ไพร
พรศักดิ์ หมื่นใจ
รัตนพงษ์ สะตา
ทิวา เป็นพนัสสัก
ภานุวัฒน์ คำเผื่อ
เพิ่มพูน สุขเป็ง
เสถียนพงษ์ วงค์ไชย
ณัฐพล ธรรมเจริญ
ณัฐภัทร ลำพูน
นิธานันท์ แก้วแสง
ฉลองขวัญ ทองคำ
ปวันรัตน์ ปุริธรรมเม

แผนที่หอกลางเวียง หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่