น้ำตกบัวตอง

0
2488

น้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสีตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี น้ำตกบัวตอง เป็นน้ำตกที่สวยงาม มีลักษณะพิเศษเป็นธารหินปูน มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีความลาดชันประมาณ 50 องศา มีทั้งหมด 2 ชั้น นอกจากนี้ตลอดลำธารน้ำตกชึ่งจะไหลลงสู่ลำห้วยแม่ป๋อน จะมีความร่มรื่นและมีน้ำตกขนาดเล็กๆ สวยงาม น้ำที่ไหลมาจากน้ำตกเป็นน้ำแร่ซึ่งมี แคลเซียมคาร์บอเนต พุพุ่งขึ้นมาจากพื้นดิน แล้วไหลเป็นลำธารและน้ำตกขนาดเล็ก พื้นลำธารมีลักษณะแข็งและไม้ลื่นเพราะมีแคลเซียมคาร์บอเนตเคลือบอยู่ ดูสวยงามน่าชมยิ่งนัก นำ้พุร้อนเจ็ดสีเป็นบ่อน้ำพุเย็น มีขนาด 6 คุณ 8 เมตร มีน้ำพุไหลพุ่งออกจากใต้ดินตลอดปี น้ำใส เป็นประกายสีรุ้งเมื่อกระทบแสงอาทิตย์ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่ทำให้เกิดน้ำตกบัวตองโดยน้ำจะไหลไปตามลำธารจนถึงน้ำตกบัวตองเป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร

การเดินทาง
จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหมายเลข 1001 (เชียงใหม่ – สันทราย – พร้าว) เข้าสู่อำเภอพร้าว บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 48 – 49 ก็จะมีทางแยกขวามือเข้าไปวนอุทยานฯ เดินทางต่อไปอีกประมาณ 2.6 กิโลเมตร ก็จะมีทางเลี้ยวขวาเข้าวนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา