น้ำตกห้วยป่าพลู

0
2035

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมบรรยากาศที่สวยงานของน้ำตกที่ไหลตกลงมาตามชั้นของโขดหิน เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก น้ำตกห้วยป่าพลูตั้งอยู่ในตำบลสันทราย อำเภอพร้าว เป็นน้ำตามธรรมชาติมีทั้งหมด 3 ชั้น ซึ่งเกิดจากป่าต้นน้ำ ห้วยป่าพลู โดยจะไหลลงมาตามลำห้วยและโขดหินน้อยใหญ่และโพยพุ่งลงสู่พื้นล่างตามชั้นความสูง ทำให้เกิดน้ำตกและละออกน้ำที่เย็นชุ่ม นอกจากนั้นภูมิทัศน์โดยรอบยังประกอบด้วยต้นไม้น้อยใหญ่และเสียงนกป่าร้องเรียกประสานเสียง จึงทำให้น้ำตกแห่งนี้มีเสน่ห์เป็นอย่างยิ่ง

การเดินทาง
จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหมายเลข 1001 (เชียงใหม่ – สันทราย – พร้าว) ใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 103 กิโลเมตร