น้ำตกแม่กลาง

0
2409

น้ำตกแม่กลาเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำไหลตลอดปีและมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ให้เล่นน้ำหลายแห่ง ในช่วงฤดูฝนกระแสน้ำไหลแรงจนอาจเป็นอันตรายต่อการเล่นน้ำ น้ำตกแม่กลางอยู่ทางทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีขนาดใหญ่ชั้นเดียวสูงประมาณ 100 เมตร ไหลลงมาสู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่ มีชื่อว่า วังน้อยและวังหลวง ในช่วงฤดูฝนน้ำไหลแรงและขุ่นข้นมาก น้ำในแอ่งลึกมากหากถูกกระแสน้ำปะทะก็อาจจะตกลงไปในแอ่งน้ำซึ่งมีน้ำไหลเชี่ยวกราก นักท่องเที่ยวควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย น้ำตกมีต้นน้ำอยู่บนดอยอินทนนท์ซึ่งมีน้ำไหลตลอดปีและมีความสวยงามตามธรรมชาติรอบๆ บริเวณร่มรื่นน่าพักผ่อนหย่อนใจ ทางเดินไปที่น้ำตกแม่กลางจะเป็นเส้นทางเลียบลำธารที่ไหลลงมาจากน้ำตกไปเรื่อยๆ เดินสะดวกสบายบรรยากศ น้ำตกแม่กลางจึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมจำนวนมาก

การเดินทาง
จากเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – จอมทอง) ก่อนถึงอำเภอจอมทองเล็กน้อย มีทางแยกขวามือเข้าทางหลวงหมายเลข 1009 (จอมทอง – ยอดดอย) จอดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกิโลเมตรที่ 9 จากนั้นเดินทางเท้าเข้าไปยังน้ำตกระยะทาง 500 เมตร
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์