บ้านบนดอย – จรัล มโนเพ็ชร

0
1525
บ้านบนดอย - จรัล มโนเพ็ชร

เพลงบ้านบนดอย – จรัล มโนเพ็ชร

เพลง : บ้านบนดอย
ศิลปิน : จรัล มโนเพ็ชร

เนื้อเพลง บ้านบนดอย – จรัล มโนเพ็ชร

บ้านข้าอยู่บนดอย
เมฆหมอกลอยเต็มฟ้า
อยู่กลางพงพนา
อยู่ตามประสาคนดอย
ข้าบ่รวยบ่จน
บ่เป็นคนสำออย
เกิดเป็นคนบนดอย
บ่ต้องคอยง้อใคร
บ้านสูอยู่ในเมือง
มุงกระเบื้องสีใส
บ้านข้าอยู่กลางไพร
มุงด้วยใบตองตึง
สูซอบเพลงฝรั่ง
ข้าซอบฟังเสียงซึง
เอ้า ตึงตึงต๊ะติดตึง
ข้าดีดซึงก้องป่า
บ้านบนดอยบ่มีแสงสี
บ่มีทีวี บ่มีน้ำประปา
บ่มีโฮงหนัง โฮงนวด คลับบาร์
บ่มีโคล่า แฟนต้า เป๊บซี่
บ่มีเนื้อสัน ผัดน้ำมันหอย
คนบนดอยซอบกินข้าวจี่
บ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดี
แต่หมู่เฮามี ฮื้ม มีน้ำใจ๋
ถ้าสูอยากกินข้าว
สูต้องไปไถนา
ถ้าสูอยากกินปลา
ก็ต้องไปหาในห้วย
ถ้าสูปลูกดอกฝ้าย
สูได้ใส่เสื้อสวย
แต่ถ้าสูอยากถูกหวย
ก็เสียใจด้วยคน
บ้านบนดอยบ่มีแสงสี
บ่มีทีวี บ่มีน้ำประปา
บ่มีโฮงหนัง โฮงนวด คลับบาร์
บ่มีโคล่า แฟนต้า เป๊บซี่
บ่มีเนื้อสัน ผัดน้ำมันหอย
คนบนดอยซอบกินข้าวจี่
บ่มีน้ำหอม น้ำปรุงอย่างดี
แต่หมู่เฮามี ฮื้มฮื้ม มีน้ำใจ๋

ฟังเพลงกำเมือง พร้อมเนื้อร้องอีกมากมายที่นี่

ฟังเพลงบ้านบนดอย – จรัล มโนเพ็ชร