ปฏิทินล้านนา ๒๕๖๒

0
8376
ปฏิทินล้านนา ๒๕๖๒ ปีกุน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ปีเปิดเส็ด-กัดใค้ จุลศักราช ๑๓๘๐-๑๓๘๑ ตัว สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิทินล้านนา ๒๕๖๒ ปีกุน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ปีเปิดเส็ด-กัดใค้ จุลศักราช ๑๓๘๐-๑๓๘๑ ตัว สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิทินล้านนา 2562 (มื้อจั๋นวันดี)และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำราปื้นเมืองโบราณ ตำราโบราณเกี่ยวกับ วันดี วันเสีย ฤกษ์งามยามดีล้านนา วันดีวันเสีย ตำราล้านนาโบราณ ในการทำการมงคลของทางภาคเหนือ เพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ

สารบัญ
ปฏิทินล้านนา เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ปฏิทินล้านนา เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
ปฏิทินล้านนา เดือนเมษายน ๒๕๖๒
ปฏิทินล้านนา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ปฏิทินล้านนา เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
ปฏิทินล้านนา เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒
ปฏิทินล้านนา เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
ปฏิทินล้านนา เดือนกันยายน ๒๕๖๒
ปฏิทินล้านนา เดือนตุลาคม ๒๕๖๒
ปฏิทินล้านนา เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
ปฏิทินล้านนา เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

45 แคปชั่น เงินหมด สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ

ปฏิทินล้านนา เดือนมกราคม ๒๕๖๒

ปฏิทินล้านนา เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ปฏิทินล้านนา เดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ปฏิทินล้านนา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

ปฏิทินล้านนา เดือนเมษายน ๒๕๖๒

ปฏิทินล้านนา เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

ปฏิทินล้านนา เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒

ปฏิทินล้านนา เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

ปฏิทินล้านนา เดือนกันยายน ๒๕๖๒

ปฏิทินล้านนา เดือนตุลาคม ๒๕๖๒

ปฏิทินล้านนา เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

ปฏิทินล้านนา เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

คําทํานายตามวัน

วันนั้นทาดิถี
ควรปลูกสร้างบ้านใหม่ ปลูกข้าวในนาทําขวัญข้าว ตัดเย็บเสื้อผ้า ทํามั่ง ดีนัก
วันภัททราดิถี
ควรแก่การเข้าหาผู้ใหญ่เจรจาความขึ้นศาลตั้งชื่อบุตรหลาน และกระทําการวิวาห์
วันไชยาดิถี
ควรสร้างเครื่องศาสตราวุธ ประกาศสงครามและต่อสู้คดีความ
วันริทธาดิถี
เหมาะแก่การทําความสะอาดที่อยู่อาศัยประกอบพิธีรดน้ํามนต์ ดําหัวเพื่อความ เป็นสิริมงคล ทําเครื่องประดับ และสร้างโรงช้าง คอกม้า วัวควาย
วันปุณณาดิถี
เหมาะแก่การเริ่มเรียนหนังสือ เรียนธรรมะบรรพชาอุปสมบท ตั้งชื่อขนานนามท้าวพระยา ทําแก้วแหวนดีนัก
วันอมริสสโชค
เป็นวันดี เหมาะสําหรับการมงคล ซื้อบ้านซื้อรถ
วันราชาโชค
เป็นวันดี เหมาะสําหรับการมงคล ซื้อบ้าน ซื้อรถ
วันหัวเรียงหมอน
เป็นวันที่เหมาะสําหรับการแต่งงาน การเริ่มชีวิตคู่ของหญิงชาย
วันเสีย
ควรงดงานมงคลทุกชนิด
วันโลกาวินาศ
เป็นวันแห่งความหายนะ ไม่เหมาะกับงานมงคลใดๆ
วันวอดวาย
เป็นวันแห่งความหายนะ ไม่เหมาะกับงานมงคลใดๆ
วันเก้ากอง
เป็นวันที่คนโบราณห้ามเผาศพ คนทั้งหลายและญาติพี่น้องมักตายตามกันไป

คําทํานายของวันไท

วันกาบใจ ดี เป็นสิริมงคล
วันดับเป้า อย่าเดินทางค้าขาย
วันรวายยี อย่าให้สุราแก่ท้าวพระยา
วันเมืองเหม้า อย่าออกศึก
วันเปิกสี ควรหมั้นหมาย
วันกัดใส้ อย่าซื้ออาวุธ
วันกดสะบ้า อย่าเดินทางค้าขาย
วันร่วงเม็ด อย่าทําหน้าไม้
วันเต่าสัน ควรผูกมิตร
วันก่าเร้า ควรถูกแห
วันกาบเล็ด อย่าสร้างกี่ทอผ้า
วันดับใด้ อย่าตัดเสื้อผ้า
วันรวายใจ อย่าออกตรวจราชการ
วันเมืองเป้า อย่าทําที่นอน
วันเปิกยี อย่าสานเสื่อ
วันกัดเหม้า ไปค้าขายดีนัก
วันกดสี ควรตัดไม้สร้างบ้าน
วันร่วงใส้ อย่าฟันเชื่อกล่ามสัตว์
วันเต่าสะง้า อย่าเดินทางค้าขาย
วันก่าเม็ด อย่าซื้ออาวุธ
วันกาบสัน อย่าทําคอกสัตว์
วันดับเร้า ตัดผม หวีผม สาวรัก
วันรวายเล็ด อย่าปลูกหมาก
วันเมืองได้ ออกศึกดี เกี้ยวสาวดี
วันเปิกใจ ควรสักหมึก ลงยันต์
วันกัดเป้า อย่าสู้คดีความ
วันกดยี ไปค้าขายดี
วันวงเหม้า ทําการใดๆ ดีทั้งปวง
วันเต่าสี ปลูกพืชดี
วันก่าใส้ อย่าไปงานเลี้ยง
วันกาบสะง้า สร้างยังข้าวดี
วันดับเม็ด อย่าเดินทาง
วันรวายสัน สร้างรั้ว สร้างกําแพงดี
วันเมืองเร้า อย่าไปงานเลี้ยง
วันเปิกเส้ด อย่าออกศึก
วันกัดใด้ อย่าทําหน้าไม้
วันกดใจ ไปค้าขายดีนัก
วันร่วงเป้า อย่าปลูกอ้อย
วันเต่าย อย่าปลูกหมาก
วันก่าเหม้า อย่าขายของมีค่า
วันกาบสี ย้อมสีแดงเป็นมงคล
วันดับใส้ อย่าแต่งงานภรรยาจะตายทั้งกลม
วันรวายสะง้า ทําครก ทําสากดี
วันเมืองเม็ด ถักแหดีนัก
วันเปิกสัน อย่าให้สุราแก่ท้าวพระยา
วันกัดเร้า ทําเครื่องดักนกดีนัก
วันกดเม็ด อย่าฟันเชื่อกล่ามสัตว์
วันร่วงได้ อย่าดื่มเหล้าในงานเลี้ยง
วันเต่าใจ อย่าทําสร้างเตาไฟ
วันก่าเป้า อย่าลงเรือ
วันกาบยี อย่าเข้าป่า
วันดับเหม้า นุ่งผ้าใหม่ ตัดผมใหม่ดี
วันราวยสี ทําที่นอนดีนัก
วันเมืองใส้ อย่าออกศึก
วันเปิกสะบ้า อย่าออกตรวจราชการ
วันกัดเม็ด ซื้อสัตว์ดี
วันกดสัน ขอสาวดีนัก
วันรัวงเร้า อย่าทําผ้าห่ม
วันเต่าเล็ด อย่าทําเตาไฟ
วันก่าใด้ อย่าซื้อสัตว์เลี้ยง

คําทํานายของวันฟ้าดีแส่ง

วันฟ้าตีแส่งเศษ 2, 4, 5, 6 ควรกระทําการมงคล

วันฟ้าตีแส่งเศษ 1, 3, 7, 8, 0 ไม่เป็นมงคล ควรหลีก

คํานวณโดย อาจารย์สนั้น ธรรมธิ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

Download ปฏิทินล้านนา ๒๕๖๒ : https://goo.gl/mXKcYu

ปฏิทินล้านนา 2562 (มื้อจั๋นวันดี)และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ปฏิทินล้านนา 2562

และสามารถดูปฏิทินล้าน 2561 ได้ที่นี่>>> ปฏิทินล้านนา 2561

At-chiangmai.com ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สืยสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา เพื่อคงไว้ให้อยู่กับลูกหลานของเราชาวล้านนาตลอดไป