ปฏิทินล้านนา 2563 มื้อจั๋นวันดี

0
2716
ปฏิทินล้านนา 2563 มื้อจั๋นวันดี ปีชวด พุทธศักราช 2563 ปีกัดใค้ - กดใจ้ จุลศักราช 1381 - 1382 ตัว ปกติมาส อธิวาร อธิกสุรทิน

ปฏิทินล้านนา 2563 มื้อจั๋นวันดี

ปีชวด พุทธศักราช 2563 ปีกัดใค้ – กดใจ้
จุลศักราช 1381 – 1382 ตัว ปกติมาส อธิวาร อธิกสุรทิน
มาสเกณฑ์ 17093 อวมาน 29
หรคุณ 504789 กัมมัชพล 753
อุจจพล 3208 ดิถี 24 วาร 5
คำนวนโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารบัญ
ปฏิทินล้านนา เดือนมกราคม ๒๕๖๓
ปฏิทินล้านนา เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ปฏิทินล้านนา เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
ปฏิทินล้านนา เดือนเมษายน ๒๕๖๓
ปฏิทินล้านนา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
ปฏิทินล้านนา เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
ปฏิทินล้านนา เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓
ปฏิทินล้านนา เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
ปฏิทินล้านนา เดือนกันยายน ๒๕๖๓
ปฏิทินล้านนา เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
ปฏิทินล้านนา เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
ปฏิทินล้านนา เดือนธันวาคม ๒๕๖๓

ปฏิทินเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ.ศ. ๑๓๘๑ ปีกัดใค้

ปฏิทินเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ.ศ. ๑๓๘๑ ปีกัดใค้

ปฏิทินเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ.ศ. ๑๓๘๑ ปีกัดใค้

ปฏิทินเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ.ศ. ๑๓๘๑ ปีกัดใค้

ปฏิทินเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ.ศ. ๑๓๘๑ ปีกัดใค้

ปฏิทินเดือน มิถุยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ.ศ. ๑๓๘๑ ปีกัดใค้

ปฏิทินเดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ.ศ. ๑๓๘๑ ปีกัดใค้

ปฏิทินเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ.ศ. ๑๓๘๑ ปีกัดใค้

ปฏิทินเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ.ศ. ๑๓๘๑ ปีกัดใค้

ปฏิทินเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ.ศ. ๑๓๘๑ ปีกัดใค้

ปฏิทินเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ.ศ. ๑๓๘๑ ปีกัดใค้

ปฏิทินเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ.ศ. ๑๓๘๑ ปีกัดใค้

 

คำทำนายตามวัน

วันนันทาดิถี ควรปลูกสร้างบ้านใหม่ ปลูกข้าวในนา ทำขวัญข้าว ตัดเย็บเสื้อผ้า ทำมุ้ง ดีนัก

วันภัททราดิถี ควรแก่การเข้าหาผู้ใหญ่ เจรจาความขึ้นศาล ๖ั้งชื่อบุตรหลาน และกระทำการวิวาห์

วันไชยาดิถี ควรสร้างเครื่องศาสตราวุธ ประกาศสงคราม และต่อสู้คดีความ

วันริทธาดิถี เหมาะแก่การทำความสะอาดที่อยู่อาศัย ประกอบพิธีรดน้ำมนต์ ดำหัวเพื่อความเป็นศิริมงคล ทำเครื่องประดับ และสร้างโรงช้างคอกม้า วัว ควาย

วันปุณณาดิถี เหมาะแก่การเริ่มเรียนหนังสือ เรียนธรรมะ บรรพชาอุปสมบท ตั้งชื่อขนานนาท้าวพญา ทำแก้วแหวนดีนัก

วันอมริสสโชค เป็นวันดี เหมาะสำหรับการมงคล ซื้อบ้าน ซื้อรถ

วันราชาโชค เป็นวันดี เหมาะสำหรับการมงคล ซื้อบ้าน ซื้อรถ

วันหัวเรียงหมอน เป็นวันที่เหมาะสำหรับการแต่งงาน การเริิมชีวิตคู่ของหญิงชาย

วันเสีย ควรงดงานมงคลทุกชนิด

วันโลกาวินาศ เป็นวันแห่งความหายนะ ไม่เหมสะกับงานมงคลใด ๆ

วันวอดวาย เป็นวันแห่งความหายนะ ไม่เหมสะกับงานมงคลใด ๆ

วันเก้ากอง เป็นวันที่คนโบราณห้ามทำการฌาปนกิจศพ คนทั้งหลายและญาติพี่น้องมักตายตามกันไป

คำทำนายของวันฟ้าตีแส่ง

วันฟ้าตีแส่งเศษ ๒, ๔, ๕, ๖ ควรกระทำการมงคล

วันฟ้าตีแส่งเศษ ๑, ๓, ๗, ๘, ๐ ไม่เป็นมงคล

คำทำนายของวันไท

วันไทหรือการนับวันแบบหนไท เป็นการนับวันโดยนำชื่อแม่วันมานำหน้าที่ เรียกว่า“แม่มื้อ”และมีชื่อลูกวันตามหลังควบคู่กันไปที่เรียกว่า“ลูกมื้อ” ๖๐ วัน ไม่ซ้ำกัน มีคำอธิบายดังนี

วันกาบใจ้ ดีเป็นสิริมงคล
วันกายสัน อย่าทำคอกสัตว์
วันกาบสี ย้อมสีแดงเป็นมงคล
วันดับเป้า อย่าเดินทางค้าขาย
วัยดับเร้า ตัดผมหวีผม สาวรัก
วันดับใส้ อย่าแต่งงานภรรยาจะตายทั้งกลม
วันรวายยี อย่าให้เหล้าแก่ท้าวพญา
วันรวายเส็ด อย่าปลูกหมาก
วันรวายสะง้า ทำครก ทำสากดี
วันเมืองเหม้า อย่าออกศึก
วันเมืองใค้ ออกศึกดี เกี้ยวสาวดี
วันเมืองเม็ด ถักแห ดีนัก
วันเปิกสี ควรหมั้นหมาย
วันเปิกใจ้ ควรสักหมึก ลงยันต์
วันเปิดสัน อย่าให้เหล้าแก่ท้าวพญา
วันกัดใส้ อย่าซื้ออาวุธ
วันกัดเป้า อย่าสู้คดีความ
วันกัดเร้า ทำเครื่องดักนกดีนัก
วันกดสะง้า อย่าเดินทางค้าขาย
วันกดยี ไปค้าขายดี
วันกดเส็ด อย่าฟั่นเชือกล่ามสัตว์
วันร้วงเม็ด อย่าทำหน้าไม้
วันร้วงเหม้า ทำการใดๆดีทั้งปวง
วันร้วงใค้ อย่าดื่มเหล้าในงานเลี้ยง
วันเต่าสัน ควรผูกมิตร
วันเต่าสี ปลูกพืชดี
วันเต่าใจ้ อย่าทำสร้างเตาไฟ
วันก่าเร้า ควรถักแห
วันก่าไส้ อย่าไปงานเลี้ยง
วันก่าเป้า อย่าลงเรือ
วันกาบเส็ด อย่าสร้างกี่ทอผ้า
วันกาบสะง้า สร้างยุ้งข้าว ดี
วันกาบยี อย่าเข้าป่า
วันดับใค้ อย่าตัดเสื้อผ้า
วันดับเม็ด อย่าเดินทาง
วันดับเหม้า นุ่งผ้าใหม่ ตัดผมใหม่ ดี
วันรวายใจ้ อย่าออกตรวจราชการ
วันรวายสัน สร้างรั้ว สร้างกำแพง ดี
วันรวายสี ทำที่นอนดีนัก
วันเมืองเป้า อย่าทำที่นอน
วันเมืองเร้า อย่าไปงานเลี้ยง
วันเมืองใส้ อย่าออกศึก
วันเปิดยี อย่าสานเสื่อ
วันเปิดเส็ด อย่าออกศึก
วันเปิกสะง้า อย่าออกตรวจราชการ
วันกัดเหม้า ไปค้าขายดีนัก
วันกัดใค้ อย่าทำหน้าไม้
วันกัดเม็ด ซื้อสัตว์ดี
วันกดสี ควรตัดไม้สร้างบ้าน
วันกดใจ้ ไปค้าขายดีนัก
วันกัดสัน ขอสาวดีนัก
วันร้วงใส้ อย่าฟั่นเชือกล่ามสัตว์
วันร้วงเป้า อย่าปลูกอ้อย
วันร้วงเร้า อย่าทำผ้าห่ม
วันเต่าสะง้า อย่าเดินทางค้าขาย
วันเต่ายี อย่าปลูกหมาก
วันเต่าเส็ด อย่าทำเตาไฟ
วันก่าเม็ด อย่าซื้อาวุธ
วันก่าเหม้า อย่าขายของมีค่า
วันก่าใค้ อย่าซื้อสัตว์เลี้ยง

 

ดาวน์ปฏิทิน : ปฏิทินล้านนา 2563  ดูปฏิมินล้านนาปี 2562  >>> ปฏิทินล้านนา 2562