ปฏิทินล้านนา 2565

0
6661
ปฏิทินล้านนา 2565 ปีขาล พุทธศักราช 2565 ปีร้วงเป้า - ปีเต่ายี จุลศักราช 1383 - 1384 ตัว ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ปฏิทินล้านนา 2565

ปฏิทินล้านนา 2565 ปีขาล พุทธศักราช 2565 ปีร้วงเป้า – ปีเต่ายี จุลศักราช 1383 – 1384 ตัว ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน มาสเกณฑ์ 17118 อวมาน 447 หรคุณ 505119 กัมมัชพล 339 อุจจพล 706 ดิถี 15 วาร 7

ปฏิทินล้านนา 2565

ปฏิทินล้านนา วันดี วันเสีย ตำราล้านนา ความเป็นมาของความเชื่อและศรัทธาในสังคมล้านนา ปักขทืนโบราณหรือปฏิทินล้านนามีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่เท่านั้นที่รู้ แถมยังสืบทอดกันด้วยปากต่อปาก ส่วนวัยรุ่นในปัจจุบันไม่มีใครสนใจ จนปราชญ์ชาวบ้านหวั่นว่าจะหายไปจากโลก เพราะทั้งภาษาพูดและอักขระล้านโบราณก็กำลังสูญหายไป ร่วมสืบสานภูมิปัญญาล้านนาให้คงอยู่ตลอดไป

สารบัญ
ปฏิทินล้านนา เดือนมกราคม 2565
ปฏิทินล้านนา เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ปฏิทินล้านนา เดือนมีนาคม 2565
ปฏิทินล้านนา เดือนเมษายน 2565
ปฏิทินล้านนา เดือนพฤษภาคม 2565
ปฏิทินล้านนา เดือนมิถุนายน 2565
ปฏิทินล้านนา เดือนกรกฏาคม 2565
ปฏิทินล้านนา เดือนสิงหาคม 2565
ปฏิทินล้านนา เดือนกันยายน 2565
ปฏิทินล้านนา เดือนตุลาคม 2565
ปฏิทินล้านนา เดือนพฤศจิกายน 2565
ปฏิทินล้านนา เดือนธันวาคม 2565

ปฏิทินเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ปฏิทินเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ปฏิทินเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ปฏิทินเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ปฏิทินเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ปฏิทินเดือน มิถุยายน พ.ศ. 2565

ปฏิทินเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2565

ปฏิทินเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ปฏิทินเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ปฏิทินเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ปฏิทินเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ปฏิทินเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คำทำนายวันไท และ คำทำนายวันเก้ากอง

ดูข้อมูล ปฏิทินล้านนา วันเสีย เดือนเมือง ล้านนา 2565 ฤกษ์มงคล ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดกิจการ ย้ายบ้าน ประกอบพิธีต่าง ๆ