ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล ประจำปี 2562 วันที่ 30 พ.ค.-5 มิ.ย.

0
1650

ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล (หลักเมือง)เชียงใหม่ ประจำปี 2562 กำหนดการออกมาแล้ว งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล (หลักเมือง)เชียงใหม่ ประจำปี 2562 วันที่ 30 พ.ค.-5 มิ.ย. 7 วัน 7 คืน

กําหนดการจัดงาน ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล ประจําปี 2562 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 แรม 12 ค่ํา เดือน 8 เหนือ ทําบุญวันเข้าอินทขีล

เวลา 09.09 น. – พิธีอาราธนาพระเจ้าฝนแสนห่าประดิษฐานบนรถบุษบกศรีเชียงใหม่ จากวัดช่างแต้ม ไปยังวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
เวลา 13.30 น. – คณะข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่ พร้อมกัน ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 14.09 น. – พิธีอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า พร้อมเครื่องบูชาเสาอินทขีล ออกจากวัดเจดีย์หลวงฯ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระปกเกล้า ผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เลี้ยวขวา ไปตามถนนราชวิถี เข้าสู่ถนนช้างม่อย ถนนช้างม่อยตัดใหม่ ถนนท่าแพ ถนนราชดําเนิน ถึงสี่แยกกลางเวียง เลี้ยวซ้ายตามถนนพระปกเกล้า เข้าสู่วัด เจดีย์หลวงฯ

เวลา 16.00 น. พิธีเปิดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล
– นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงาน
– ประธานในพิธี มอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
– ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
– ประธานทําพิธีเปิดงาน โดยลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง
– ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาและสรงน้ําพระเจ้าฝนแสนห่า
– ประธานนําประชาชนใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล

เวลา 17.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์พื้นเมืองถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ณ วิหารอินทขีล
– พระสงฆ์ 99 รูป เจริญพระพุทธมนต์พื้นเมืองบริเวณลานพระวิหารเสาอินทขีล เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป – การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

วันที่ 3 มิถุนายน 2562
เวลา 19.00 น. – การแสดงมหกรรมกลองสะบัดชัยมหามงคล เพื่อสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป – การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2562
เวลา 08.00 น. – เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ศรัทธา ประชาชนใส่ขันดอก สรงน้ําพระเจ้าฝนแสนห่า เป็นต้นไป ใส่บาตร ๑๐๘ ปิดทองพระประจําวันเกิด
ไหว้พระพุทธอัฏฐารส บูชาพระธาตุเจดีย์หลวง
เวลา 17.00 น. – พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ในพระวิหารเสาอินทขีล
เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป – การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 เหนือ ทําบุญออกอินทขีล
เวลา 09.30 น. – ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 108 รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 10.00 น. – ถวายไทยทาน / ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 13.09 น. – พิธีอาราธนาอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า ประดิษฐานบนรถบุษบกศรีเชียงใหม่ จากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สู่วัดช่างแต้ม เสร็จพิธี

หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การแต่งกาย : ชุดขาวปฏิบัติธรรม, ชุดพื้นเมือง / ชุดสุภาพ โทนสีอ่อน เหลือง, ฟ้า

Facebook : https://www.facebook.com/atchiangmaicom/

กิจกรรมเที่ยวเชียงใหม่ ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล (หลักเมือง)เชียงใหม่ ประจำปี 2562 กำหนดการออกมาแล้ว ประจำปี 2562 วันที่ 30 พ.ค.-5 มิ.ย. 7 วัน 7 คืน

 

กิจกรรมเที่ยวเชียงใหม่ ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล (หลักเมือง)เชียงใหม่ ประจำปี 2562 กำหนดการออกมาแล้ว ประจำปี 2562 วันที่ 30 พ.ค.-5 มิ.ย. 7 วัน 7 คืน