ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีลเชียงใหม่ 22-28 พ.ค.2560

0
2451

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมล้านนาเมืองเชียงใหม่ กำหนดการจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ประจำปี 2560 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2560

22 – 28 พฤษภาคม 2560  บูชาเสาอินทขิล , การออกร้าน , จำหน่ายสินค้า และอาหารพื้นเมือง

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โทร. 053-282-041, 053-814-119

กำหนดการจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ประจำปี 2560 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2560

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 (วันแรม 12 ค่ำ เดือน 8 เหนือ) (ทำบุญวันเข้าอินทขีล)

ขบวนแห่ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล (หลักเมืองเชียงใหม่) ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 22 พ.ค. 2560

ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 แรม 12 ค่ำ เดือน 8 เหนือ
เวลา 09.00 น. – คณะสงฆ์ สามเณร ศรัทธาสาธุชน วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อาราธนาพระเจ้าฝนแสนห่า จากวัดช่างแต้ม สู่วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เพื่ออาราธนาออกแห่รอบเมือง
เวลา 13.00 น. – คณะศรัทธา ประชาชนจากอำเภอที่เข้าร่วมขบวนแห่พร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 14.00 น. – อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า พร้อมเครื่องบูชาอินทขีล ออกจากวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระปกเกล้า ผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เลี้ยวขวาไปตามถนนราชวิถี เข้าสู่ถนนช้างม่อย-ถนนช้างม่อยตัดใหม่-ถนนท่าแพ-ถนนราชดำเนิน ถึงสี่แยกกลางเวียง เลี้ยวซ้ายตามถนนพระปกเกล้า เข้าสู่วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
ขบวนที่ 1 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา
ขบวนที่ 2 วัดพระนอนขอนม่วง อำเภอแม่ริม
ขบวนที่ 3 อำเภอแม่แตง
ขบวนที่ 4 อำเภอดอยสะเก็ด
ขบวนที่ 5 อำเภอหางดง
ขบวนที่ 6 อำเภอสันกำแพง
ขบวนที่ 7 อำเภอสันทราย
ขบวนที่ 8 อำเภอสันป่าตอง
ขบวนที่ 9 อำเภอสารภี
ขบวนที่ 10 อำเภอแม่ออน
ขบวนที่ 11 อำเภอเมืองเชียงใหม่
ขบวนที่ 12 อำเภอแม่ริม
ขบวนที่ 13 ขบวนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหางดง
เวลา 16.00 น. พิธีเปิดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
– นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงาน
– ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานทำพิธีเปิด โดยลั่นฆ้องชัย 9 ครั้ง
– การแสดงมหกรรมกลองล้านนา (จากสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา)
– พระสงฆ์ ในพระวิหารเสาอินทขีล เจริญชัยมงคลคาถา
– ประธานจุดธูปเทียนบูชาและสรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า
– ประธานจุดธูปเทียนบูชาเสาอินทขีล
– ประธานนำประชาชนใส่ขันดอก
เวลา 17.00 น. – พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ในวิหารเสาอินทขีล
เวลา 19.00 น. – การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
…………………………………………………
หมายเหตุ แต่งกายชุดพื้นเมือง

วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2560
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ศรัทธา ประชาชนใส่ขันดอก สรงน้ำพระเจัาฝนแสนห่า ใส่บาตร 108 ปิดทองพระประจำวันเกิด ไหว้พระพุทธอัฏฐารส บูชาพระธาตุเจดีย์หลวง
เวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ในพระวิหาเสาอินทขีล
เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป – การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 เหนือ ทำบุญวันออกอินทขีล
เวลา 09.30 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 108 รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 10.00 น. – ถวายไทยทาน /ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 13.09 น. – พิธีอาราธนาอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า ประดิษฐานบนรถบุษบกศรีเชียงใหม่ จากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สู่วัดช่างแต้ม เสร็จพิธี