ปี่จุม

0
4632

(อ่านว่า-ปี่จุม) เป็นเครื่องดนตรีล้านนา ซึ่งไม่ทราบประวัติความเป็นมาที่ชัดเจนเหตุที่เรียกว่า ปี่ชุม เพราะใช้บรรเลงเป็นชุมหรือชุด คือ ประกอบไปด้วยปี่ตั้งแต่ 3 เลาขึ้นไปใช้เป่าประกอบกับการขับซอ คือ การขับเพลงปฏิพาทย์แบบล้านนา ปี่ชุมแบ่งตามขนาด มี4ชนิด ได้แก่
๑. ปี่แม่ หรือปี่เค้า เป็นปี่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีเสียงทุ้มต่ำ ทำหน้าที่ประสานเสียงมิให้เสียงของวงแหลมเกินไป
๒. ปี่กลาง เป็นปี่ที่มีขนาดกลางๆ มีระดับเสียงกลาง
๓. ปี่ก้อย มีเสียงพอดี ผู้เป่าปี่ทุกเลาในวงต้องฟังเสียงปี่ก้อย การขึ้นหรือการลงทุกเพลงนั้นปี่ก้อยจะเป็นผู้นำทั้งสิ้น
๔. ปี่เล็ก มีขนาดเล็กที่สุด มีเสียงเล็กแหลม ใช้ตัดเสียงปี่เลาอื่น