ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม

0
2243

เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพิงค์

– พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560
– ขบวนแห่การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง
– การประกวดเครื่องสักการะล้านนา (หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นผึ้ง)
– กิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอย ปี๋ใหม่เมือง”
– บูชาพระบรมสารีริกธาตุ
– สรงน้ำพระสิริมังคลาจารย์
– ประเพณีก่อเจดีย์ทราย
– พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์
– การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์
– การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา
– ขบวนแห่ไม้ค้ำสะหลี และขนทรายเข้าวัด
– ขบวนแห่เครื่องสักการะ สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่