ผักแส้ว

0
2002

ผักแส้ว

ยอดอ่อนและใบอ่อนสด มีรสขมอมหวาน นำมายำกับปลาทูนึ่ง เป็นผักจิ้ม หรือแกงกับเนื้อหรือปลาย่าง ช่วยเจริญอาหาร