ผาช่อ ฮาล์ฟมาราธอน 2019 – 25 สิงหาคม 2562

0
1482
ผาช่อ ฮาล์ฟมาราธอน Pha Chor Half Marathon

PHACHOR HALFMARATHON 2019 ผาช่อ ฮาล์ฟมาราธอน 2019 วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. สถานที่ โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ชื่อรายการ : PHACHOR HALFMARATHON 2019
จัดวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ปล่อยตัวเวลา 05.00 น.
สถานที่ : โรงแรมฟลอร่า ครีค โรงแรมโบทานิครีสอร์ท โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ระยะทาง : 21KM | 10KM | 4KM
ราคา : 700 บาท | 400 บาท | 400 บาท

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่ง “ผาช่อ ฮาล์ฟมาราธอน 2019” PHACHOR HALFMARATHON 2019 วัน อาทิตย์ ที่ 25 สิ่งหาคม พ.ศ.2562 ระยะทาง 4,10.5,21.1 km ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. ณ โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนปีการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (2019 Thailand Sport Tourism) ตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใน เพื่อเป็นการการออกกำลังกายให้ห่างไกลสิ่งเสพติด เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีแข็งแรง และเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยการวิ่งออกกำลังกาย รายได้ส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมมอบให้กับอุทยานแห่งชาติแม่วาง โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน


.
ค่าสมัคร
VIP 1,500 บาท จะได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญทุกท่าน
ฮาล์ฟมาราธอน 700 บาท
มินิมาราธอน 400 บาท
ฟันรัน 400 บาท
.
การแบ่งรุ่นแข่งขัน
ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 km และมินิมาราธอน 10km ทั้งเพศชาย และ หญิง
-รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป
ระยะฟันรัน 4 km – ทั่วไปไม่จำกัดอายุ ชาย – หญิง
.
เงินรางวัล
Overall 21 km อันดับ 1-5 ชายและหญิง::
2,000/ 1,500/ 1,000/ 800/ 700 บาท
.
Overall 10 km อันดับ 1-5 ชายและหญิง::
1,000/ 800/ 600/ 400 /400 บาท
.
รางวัลที่นักวิ่งจะได้รับ
ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 แต่ละกลุ่มอายุทุกระยะทางจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะเหรียญรางวัลเกียรติยศ
นักวิ่งทุกท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึก และผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยในระยะ 21km จะได้รับเสื้อผู้พิชิตผาช่อฮาล์ฟมาราธอน


.
**********กติกา***********
นักวิ่งจะต้องลงทะเบียนตามกลุ่มอายุของตนเองเท่านั้นโดยใช้ (พ.ศ.เกิด – พ.ศ.2562)
.
กำหนดการ
วัน เสาร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เวลา 12.00-18.00 น. รับเบอร์ติดหน้าอก ณ โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย
วัน อาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เวลา 04.45 น. นักวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21 km เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 05.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 21 km
เวลา 05.45 น. นักวิ่งระยะมินิมาราธอน ระยะ 10 km เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 06.00 น.ประธานกล่าวเปิดงานพร้อม
เวลา 06.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน 10 km
เวลา 06.10 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน 4 km
.
เปิดรับสมัครวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา09.00น.
(Eng)
Open for application tomorrow. 09.00 hrs.
.
Invites you to join the competition
Pha Chor Half Marathon 2019 PHACHOR HALF MARATHON 2019
Sunday 25 August 2019
Distance 4, 10, 21 km Released 05.00 hrs.
At Ban Mai Nong Hoi School, Santisuk Sub-district
Doi Lo District, Chiang Mai Province
Online application is open on 26 February 2019 – 15 July 2019 Or until full
Recruiting 2,500 people
register on : https://www.roadrunnerthailand.com/dcompetition/detail-17
————————————————– ————
Transfer money to the account of Mr. Sayan Thavorn
Account number 6779032565 Krung Thai Bank Saraphi Branch
————————————————– ————
Check the list and notify the transfer at: https://www.roadrunnerthailand.com/checkstatus/17
.
objective
To support sports tourism year (2019 Thailand Sport Tourism) according to government policy Promote tourism in Chiang Mai And attractions near Chiang Mai To be a public relations activity for youth Both Thai and foreign citizens Allowing people to realize the nature and environment conservation And as a campaign for youth And the people exercised using their free time in In order to exercise far away from drugs To achieve good health And to create unity for the family, communities, both government and private sectors to participate in activities with jogging Part of income for organizing activities for Mae Wang National Park Ban Mai Nong Hoi School And the village headman club
.
Application fee
VIP 1,500 baht will receive every trophy and medal
Half Marathon 700 baht
Mini Marathon 400 baht
Teeth run 400 baht
.
Division of competition
Half marathon, 21 km and mini marathon 10km for both males and females
– Model age not over 19 years, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 years or more
Running distance 4 km – general, not limited to male and female age
.
Reward
Overall 21 km Rank 1-5 Male and Female ::
2,000 / 1,500 / 1,000 / 800/700 baht
.
Overall 10 km, ranked 1-5, male and female ::
1,000 / 800/600/400/400 baht
.
The reward that the runner will receive
Those who run to the finish line from 1st to 5th, each age group, every distance will receive a trophy.
Everyone who runs into the finish line will be awarded the Medal of Honor.
All runners will receive a souvenir shirt. And the person who runs into the finish line in the distance of 21km will receive the finisher shirt of Pha Chor Half Marathon.

**********rules***********
Runners must register according to their own age group only by using (born-2562 BC).
.
Schedule
Saturday 24 August 2019
At 12.00-18.00 hrs., Pick up the number of the chest at Ban Mai Nong Hoi School
Sunday 25 August 2019
At 04.45 hrs. Runners, half marathon distance 21 km, check in at the start point
At 05.00 hrs, release runners 21 km distance
At 05.45 hrs, runners for mini marathon run 10 km. Check in at the start point.
At 06.00 hrs. The President said the opening ceremony was ready.
06.00 hrs. Release runners for mini marathon 10 km
At 06.10 hrs, release the runners run 4 km

ติดต่อสอบถาม
Facebook : ผาช่อ ฮาล์ฟมาราธอน Pha Chor Half Marathon

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.roadrunnerthailand.com/dcompetition/detail-17

วันนี้แอดมินก็จะนำแผนที่การวิ่งในระยะต่าง ๆ รวมถึงรายละเอียดของจุดให้น้ำ ผลไม้ และ จุดปฐมพยาบาล
เพื่อการวางแผนในการเข้าร่วมการแข่งขัน
สำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครสามารถสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างได้เลยครับ