ผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือ – 23-25 สิงหาคม 2562

0
1230

ผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือ ในวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม เวลา 11.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ อาทิตย์ ที่ 24-25 สิงหาคม เวลา 10.00 – 21.00 น. ภายในงานNew North Food&lifestyle หนาเจ้า

ททท. ชวนมาแอ่ว งาน “ผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือ” ร่วมสัมผัสความงามของผ้าภาคเหนือและเส้นทางท่องเที่ยว จาก 11 ชุมชนภาคเหนือกั๋นได้เน้อเจ้า

🧵ซึ่งภายในงานมีการร่วมทำกิจกรรม เวิคช็อบ และเสวนาเรื่องผ้างามและการท่องเที่ยวกันด้วยเน้อ
🧵มาป๊ะกั๋นได้ตี้ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต
ในวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม เวลา 11.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ อาทิตย์ ที่ 24-25 สิงหาคม เวลา 10.00 – 21.00 น. ภายในงานNew North Food&lifestyle หนาเจ้า