พญายอ

0
1803

พญายอ

ยอดอ่อนใส่แกงหน่อไม้ หรือแกงแค ภายนอกผสมกับสุราใช้รักษาโรคเริม หรืองูสวัด