พิณเพียะ (พิณเปี๊ยะ)

0
4366

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดอย่างหนึ่งของล้านนาที่มีมาแต่โบราณ แต่กำลังจะเสื่อมความนิยมและอาจจะสูญสิ้นไปในที่สุด เพียะ เป็นเครื่องดนตรีโบราณชนิดหนึ่งปรากฏชื่อในชุดดนตรีในวรรณกรรมหลายชิ้น เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด มีสายโลหะตั้งแต่ ๑ ถึง ๗ สาย มีกล่องเสียงทำด้วยกะลามะพร้าวผ่าครึ่ง คันเพียะทำด้วยไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ชิงชัน หรือไม้มะเกลือ หัวเพียะ ทำด้วยสำริดอาจประดิษฐ์เป็นรูปหัวช้าง
หัวนกหัสดีลิงค์ หรือหัวนกยูงบ้าง แต่เพียะเป็นเครื่องดนตรีที่หัดเล่นได้ยาก เสียงของเพียะเบามาก ผู้ฟังต้องตั้งใจ และมีสมาธิซึ่งถือว่าบริโภคยาก ทำให้เพียะเสื่อมความนิยมไป
ส่วนประกอบของเพียะ
๑.กะโหล้ง
๒.เสาค้ำ
๓.หวายรัด
๔.คันเพียะ
๕.หลักเพียะ
๖.สายเพียะ
๗.หน่อง
๘.หัวเพียะ