พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

0
800
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  ถนนเลียบคลองชลประทาน (ก่อนถึงสี่แยกตลาดต้นพยอม) 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  ถนนเลียบคลองชลประทาน (ก่อนถึงสี่แยกตลาดต้นพยอม) 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ตั้งอยู่ภายในสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงและอนุรักษ์เรือนล้านนาในรูปแบบต่างๆ ให้กับประชาชนทั่วไปได้ศึกษา ซึ่งเรือนแต่ละหลังเป็นเรือนโบราณที่ได้รับการสนับสนุนให้รื้อย้ายนำมาเก็บรักษาไว้ จากหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ที่เห็นคุณค่าและความสำคัญของเรือนล้านนา ในปัจจุบันมีเรือนอยู่จำนวน 8 หลังและยุ้งข้าวอีก 4 หลัง แต่ละหลังก็มีที่มาและประวัติของตนเอง นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และศึกษาภูมิปัญญาเชิงช่างในอดีต

ประวัติพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมเรือนโบราณที่ได้รับจากการบริจาค และขายให้กับพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยกลุ่มเรือนโบราณที่ควรค่าแก่การรักษาและอนุรักษ์ จำนวน 9 เรือน และยุ้งข้าว 4 หลัง เพื่อเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของคน
ล้านนาแต่โบราณ

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณอยู่ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีเรือนโบราณที่ควรค่าแก่การรักษา และอนุรักษ์จึงเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่อีกหนุ่งสถานที่

เรือนโบราณแต่ละหลังมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมโบราณล้านนา ที่โดดเด่น สวยงาม และมีเสน่ห์เป็นที่ดึงดูดใจต่อผู้พบเห็น

เรือนโบราณล้านนา จำนวน 9 หลัง ประกอบด้วย
1. เรือนทรงอาณานิคม (ลุงคิว)
2. เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา)
3. เรือนกาแล (อุ๊ยผัด)
4. เรือนกาแล (พญาวงศ์)
5. เรือนไทลื้อ (หม่อนตุด)
6. เรือนพื้นถิ่นล้านนา (อุ๊ยแก้ว)
7. เรือนพื้นถิ่นอำเภอแม่แตง
8. เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร)
9. เรือนเครื่องผูก

ยุ้งข้าวล้านนา (หลองข้าว) จำนวน 4 หลัง ประกอบด้วย
1. ยุ้งข้าวเรือนกาแลพญาวงศ์ (เลาหวัฒน์)
2. ยุ้งข้าวอำเภอป่าซาง (นันทขว้าง)
3. ยุ้งข้าวอำเภอสารภี
4. ยุ้งข้าวเปลือย

ที่อยู่ : ถนนเลียบคลองชลประทาน (ก่อนถึงสี่แยกตลาดต้นพยอม) 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์ติดต่อ : 053-943625, 053-943626
เว็บไซต์ : www.art-culture.cmu.ac.th

แผนที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ