พี้หลี้ : Project in Thai Art 2021

0
1093
พี้หลี้ : Project in Thai Art 2021 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00น. - 19.00น. ที่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พี้หลี้ : Project in Thai Art 2021 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00น. – 19.00น. ที่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Light up the beauty of Thai art ✨
“การแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่สี่แขนงวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปไทยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

chiang mai art exhibition

Explore northern Thailand’s cultural offerings, with our guide to Chiang Mai’s ten unmissable contemporary art galleries. Chiang Mai has a flourishing arts scene across multiple genres, from craft to contemporary, sketches to sculptures, surrealism to street art.

พี้หลี้ : light up the beauty of Thai art
“งามพี้หลี้งามเปล่งปลั่งเหมือนดั่งดอกไม้แรกบาน
สวยตระการ เปรียบหวานปาน ผึ้งหวานเดือนห้า”
เตรียมพบกับการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม สาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“สู่การสร้างผลงานเชิงสร้างสรรค์ และการทำให้ผลงานมีคุณค่าทางศิลปะเพิ่มมากขึ้น”
จากนักศึกษา 26 คน สู่ผลงาน 26 ผลงาน
โดยแบ่งออกเป็น 7 ประเภท
– Fashion
– Furniture
– Accessories
– Jewelry
– Ceramics
– Pakaging Design
– Architecture Exhibition
Opening
29 มีนาคม 2564
16.00-19.00 p.m.
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Online Exhibition
1-4 เมษายน 2564
On Facebook : Project in Thai Art CMU
กด Like กด Share กด Follow กันเยอะๆน้า
แล้วพบกันเร็วๆนี้
Coming soon 🔜
#พี้หลี้
#ProjectInThaiArt2021
#ArtExhibition
#FineArtsCMU