ฤกษ์แต่งงาน ล้านนา 2565 วันมงคล วันเรียงหมอน

0
9187
ฤกษ์แต่งงาน ล้านนา 2565 วันมงคล ดิถีเรียงหมอน วันหัวเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงาน ล้านนา 2565 ดิถีเรียงหมอน วันหัวเรียงหมอน นี้เป็นเพียงวันเริ่มต้นในการเลือกวันจัดงานแต่งงานเท่านั้น แนะนำให้สอบถามจากบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องการหาฤกษ์ยาม เหล่านี้เพื่อให้ได้เลือกวันเรียงหมอนที่ตรงและดีที่สุด

ฤกษ์แต่งงาน ล้านนา 2565 วันมงคล ดิถีเรียงหมอน วันหัวเรียงหมอน หากต้องการดูฤกษ์มงคลทางคู่บ่าวสาวต้องนำ วัน เดือน ปีเกิดไปให้หมอดูฤกษ์หรือซินแส หรือพระอาจารย์ที่เคารพ ในการเลือกวันที่เป็นมงคลสำหรับวันวิวาห์ของเราอีกที

สารบัญ [ ซ่อน ]

การเลือกวันจัดงานแต่งงานตามตำราต่าง ๆ

เป็นวันที่ยึดถือปฏิบัติกันเป็นพื้นฐานโดยทั่วไป แต่ไม่ต้องตรง
วันที่นิยมใช้ในการจัดงานแต่งงานคือ วันอาทิตย์ – จันทร์ – ศุกร์
ส่วนเดือนนั้นนิยมใช้ เดือน 2 – 4 – 6 – 9 -12

บางตำราแยกข้าง ขึ้น – แรม เอาไว้ดังต่อไปนี้
ขึ้น 6 – 7 ค่ำ แรม 8, 14 ค่ำ หมายถึง สมบัติดี
ขึ้น 10 ค่ำ แรม 4 ค่ำ หมายถึง หน้าที่การงานดี
ขึ้น 13 ค่ำ แรม 10 ค่ำ หมายถึง มีความสุขดี
ขึ้น 1, 2, 3, 4, 5 ค่ำ แรม 5, 6, 7, 15 ค่ำ หมายถึง แพ้คู่ครอง
ขึ้น 9, 10 ค่ำ แรม 11, 12, 13 ค่ำ หมายถึง แพ้โรคภัย
ขึ้น 11, 12 ค่ำ แรม 9 ค่ำ หมายถึง แพ้ศัตรู

อีกตำรานึงกล่าวถึง ฤกษ์วันหัวเรียงหมอน ว่าวันที่ดีคือ ขึ้น 7, 10, 13 ค่ำ และแรม 4, 8, 10, 14 ค่ำ
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขึ้น 1, 11, 15 ค่ำ และแรม 7, 9 ค่ำ เรียกว่า สบขาขึ้น หญิงจะตายก่อนชาย ยังมิทันแก่เฒ่า
แรม 3, 6 ค่ำ เรียกว่า เท้ายันกัน หญิงจะคลอดลูกยาก หรือจะคลอดลูกตาย
ขึ้น 2 ค่ำ เรียกว่า สบขาลง ชายจะตายก่อนหญิง ยังมิทันแก่เฒ่า
ขึ้น 3, 4, 8, 9, 14 ค่ำ และแรม 1, 5, 11, 12, 13, 15 ค่ำ เรียกว่า หัวชนกัน อยู่ไม่นานทั้งคู่จะจากกัน
ขึ้น 5, 6, 12 ค่ำ และแรม 2 ค่ำ เรียกว่า หัวลง พอหญิงมีครรภ์ ชายหรือหญิงจะตายจากกัน
ขึ้น 7, 10, 13 ค่ำ และแรม 4, 8, 10, 14 ค่ำ เรียกว่า หัวขึ้น จะอยู่กันจนแก่เฒ่า มีความสุขความเจริญดี
(เวลานอนให้หญิงนอนซ้าย ชายนอนขวา)

โบราณถือว่าถ้าส่งตัวในดิถีเรียงหมอนนี้จะทำให้คู่บ่าวสาวเป็นศิริมงคลดีอย่างยิ่งจะอยู่กันยืดยาว ครองคู่กันอย่างเป็นสุขตลอดไป

สำหรับคู่รักที่กำลังวางแผนแต่งงานในปี 2565 ที่กำลังเริ่มวางแผนการจัดงานแต่งงาน และคู่รักที่กำลังเข้ามาหาข้อมูลเพื่อดูวันดี วันที่เป็นมงคล รวมถึงวันที่เหมาะสมในการจัดงานแต่งงานมาดูกันว่าปี 2565 นี้มีวันไหนบ้าง

สำหรับของล้านนานั้นจะมีการกับเทียบวันเสีย วันพระ วันฟ้าตีแส่ง วันที่เป็นวันคู่ เพิ่มขึ้นมาแล้วแต่ตำราของครูบาอาจารย์คนไหนใช้ยังไงอีกที ซึ่งแต่ละที่ไม่เหมือนกัน ถ้าต้องการดูวันเสียสามารถดูได้ที่นี่ วันเสีย เดือนเมือง ล้านนา 2565

วันหัวเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน มกราคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

วันหัวเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน กุมภาพันธ์ 2565

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

วันหัวเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน มีนาคม 2565

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

วันหัวเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565
วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

วันหัวเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน พฤษภาคม 2565

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

วันหัวเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน มิถุนายน 2565

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

วันหัวเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน กรกฎาคม 2565

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

วันหัวเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

วันหัวเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน กันยายน 2565

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565
วันพุธที่ 14 กันยายน 2565
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565

วันหัวเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน ตุลาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

วันหัวเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน พฤศจิกายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

วันหัวเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน ธันวาคม 2565

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565

มาแล้ววันดีวันเสีย ฤกษ์งามยามดี ปฏิทินสำหรับดูวันดีวันเสียที่นี่ ปฏิทิน วันเสีย เดือนเมือง ล้านนา 2566 ดูฤกษ์ก่อนทำกิจกรรมเข้ามาดูได้เลยเพื่อความเป็นมงคลที่ดีเยี่ยม