ลู่มาRUN 2021 – 10 มกราคม 2564

0
1738
งานวิ่ง ลู่มาRUN 2021 วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ณ พุทธมณฑลสมโภช ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย บ้านต้นง้าว ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

งานวิ่ง ลู่มาRUN 2021 วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ณ พุทธมณฑลสมโภช ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย บ้านต้นง้าว ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ชื่องาน : ลู่มาRUN 2021
จัดวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564
สถานที่ : ณ พุทธมณฑลสมโภช ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย บ้านต้นง้าว ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ระยะทาง : 5KM | 11KM | 21KM | VIP
ค่าสมัคร : 299บาท | 399บาท | 499บาท | 1,500บาท
เปิดรับสมัคร : เปิดรับสมัครแล้วจนกว่าจะเต็ม

ลู่มาRUN 2021
โครงการหนึ่งพันเหงื่อที่ไหล เพื่อใครหลายคน
ลู่มาRUN 2021
#ลู่ภาษาเหนือแปลว่าแย่ง
#ลู่มาRunจึงหมายถึงแย่งกันมาวิ่ง

พบกัน วันอาทิตย์ ที่ 10 ม.ค.2564

ลู่มาRUN 2021 - 10 มกราคม 2564

มีกิจกรรมให้ท่านเลือก คือ
1.เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร (แบ่งรุ่นอายุและเพศ)
2.วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 11 กิโลเมตร (แบ่งรุ่นอายุและเพศ)
3.วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร (แบ่งรุ่นอายุและเพศ)

รายละเอียดรางวัลดังนี้
1. เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun run) เพศชาย จัดให้มีการแข่งขัน 6 รายการ ดังนี้
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 19 ปี มี 5 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 19 – 29 ปี มี 5 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 39 ปี มี 5 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 40 – 49 ปี มี 5 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 50 – 59 ปี มี 5 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มี 5 รางวัล
2. เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun run) เพศหญิง จัดให้มีการแข่งขัน 6 รายการ ดังนี้
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 19 ปี มี 5 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 19 – 29 ปี มี 5 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 39 ปี มี 5 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 40 – 49 ปี มี 5 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 50 – 59 ปี มี 5 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มี 5 รางวัล
3. วิ่งมินิมาราธอน เพศชาย จัดให้มีการแข่งขัน 6 รายการดังนี้
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 19 ปี มี 5 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 19 – 29 ปี มี 5 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 39 ปี มี 5 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 40 – 49 ปี มี 5 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 50 – 59 ปี มี 5 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มี 5 รางวัล
4. วิ่งมินิมาราธอน เพศหญิง จัดให้มีการแข่งขัน 5 รายการดังนี้
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 19 ปี มี 3 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 19 – 29 ปี มี 3 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 39 ปี มี 3 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 40 – 49 ปี มี 3 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป มี 3 รางวัล
5. วิ่งฮาล์ฟมาราธอน เพศชาย จัดให้มีการแข่งขัน 6 รายการดังนี้
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 19 ปี มี 5 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 19 – 29 ปี มี 5 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 39 ปี มี 5 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 40 – 49 ปี มี 5 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 50 – 59 ปี มี 5 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มี 5 รางวัล
6. วิ่งฮาล์ฟมาราธอน เพศหญิง จัดให้มีการแข่งขัน 5 รายการดังนี้
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 19 ปี มี 3 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 19 – 29 ปี มี 3 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 39 ปี มี 3 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 40 – 49 ปี มี 3 รางวัล
– รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป มี 3 รางวัล
7. รางวัล Over all จัดให้มีการแข่งขัน 4 รายการดังนี้
– Over all mini marathon ชาย มี 3 รางวัล
– Over all mini marathon หญิง มี 3 รางวัล
– Over all half marathon ชาย มี 3 รางวัล
– Over all half marathon ชาย มี 3 รางวัล
8. รางวัล นักวิ่งแฟนตาซี จัดให้มีการแข่งขัน 2 รายการดังนี้
– รางวัลนักวิ่งแฟนตาซี ชาย มี 5 รางวัล
– รางวัลนักวิ่งแฟนตาซี หญิง มี 5 รางวัล

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
1. เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร ราคา 299.- บาท (เสื้อวิ่ง + เหรียญรางวัล)
2. วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 11 กิโลเมตร ราคา 399.- บาท (เสื้อวิ่ง + เหรียญรางวัล)
3. วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ราคา 499.- บาท (เสื้อวิ่ง + เหรียญรางวัล)
4. VIP สามารถวิ่งได้ทุกระยะ ราคา 1,500.- บาท (เสื้อวิ่ง + เหรียญรางวัล+ ผ้ายันต์ที่ระลึก)

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/หนึ่งพันเหงื่อไหลเพื่อใครหลายคน
งานธุรการ โทร. 0 5202 0420 วันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ (เว้นวันพระ)