วนคีตา Sound of Spirit Event

0
163

วนคีตา Sound of Spirit Event on 15 – 16 July 2023 Starting 13.30 at Chiang Mai Holistic

วนคีตา Sound of Spirit Event

on 15 – 16 July 2023 Starting 13.30

at Chiang Mai Holistic

Wanakeeta SOUND OF SPIRIT 2-Day Event
Wanakeeta is a new music event that is not just for entertainment but for the mind, spirituality and connection to self. It brings together teachers, lecturers, music activists and sound therapists. Each activity has been carefully selected to give everyone a new experience with sound. Chiang Mai Holistic sponsors this two-day event.
Here is the schedule for this amazing two-day sound event.
DAY 1
13:30 – 14:00: Check In
14:00 – 16:00: Singing Kirtan Group Concert
16:30 – 18:00: Mindfulness Gong Bath
19:00 – 20:00: Hand Pan
DAY 2
13:30 – 14:30: Tibetan Bowls Sound Bath
15:00 – 16:00: Listening as Reading: Diagnosis and Responsive Approaches in Sound Healing (Khru Varis from PLACEBo CLUB)
16:30 – 17:30: Group Drum Circle
18:00 – 19:00: Crystal Singing Bowls Sound Bath
19:30 – 20:30: Tuku Didgeridoo Band Concert (famous in Chiang Mai)
20:45: End

🔅More Information 🔅
Date: Saturday 15th and Sunday 16 July 2023
Price: 450 baht for the two days
Location: Chiang Mai Holistic
Booking is available at Chiang Mai Holistic. Please book in advance by sending us a message on Facebook, by LINE to @cmholistic, or e-mail to [email protected]. Limited Spots Available
วนคีตา มหกรรมเสียงของจิตวิญญาณ
วนคีตา อีเว้นท์ทางดนตรีแบบใหม่ ที่ไม่ใช่แค่เพื่อความบันเทิงแต่เพื่อจิตใจ จิตวิญญาณและสมาธิ รวบรวมครู อาจารย์ นักกิจกรรมทางดนตรีและนักบำบัดด้วยคลื่นเสียงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยแต่ละกิจกรรมได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ทุกท่านได้รับประสบการณ์แบบใหม่ทางดนตรี สนับสนุนโดย Chiang Mai Holistic
ตารางกิจกรรมทั้ง2วัน
DAY 1
13:30 – 14:00: Check In
14:00 – 16:00: Singing Kirtan Group Concert
16:30 – 18:00: Mindfulness Gong Bath
19:00 – 20:00: Hand Pan
DAY 2
13:30 – 14:30: Tibetan Bowls Sound Bath
15:00 – 16:00: การเยียวยาด้วยเสียงโดยไม่ใช้เครื่องมือภายนอก (Khru Varis from PLACEBo CLUB)
16:30 – 17:30: Group Drum Circle
18:00 – 19:00: Crystal Singing Bowls Sound Bath
19:30 – 20:30: Tuku Didgeridoo Band Concert (famous in Chiang Mai)
20:45: End
🔅รายละเอียดเพิ่มเติม 🔅
วันที่: วันเสาร์ที่15 และ วันอาทิตย์ที่16 กรกฎาคม 2023
ราคา: 450บาท บัตรสำหรับ2วัน
สถานที่: Chiang Mai Holistic
จำหน่ายบัตรที่ Chiang Mai Holistic
หรือติดต่อ Facebook, Instagram: Chiang Mai Holistic LINE to @cmholistic, or e-mail to [email protected].
📌 บัตรมีจำนวนจำกัด 📌

The Location : Chiang Mai Holistic