วัดขันแก้ว ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง

0
2500
วัดขันแก้ว เลขที่ 85 หมู่ 2 บ้านหารแก้ว ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปร

วัดขันแก้ว ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดขันแก้ว เลขที่ 85 หมู่ 2 บ้านหารแก้ว ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230
วัดขันแก้ว ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อนุญาติตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2387 ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.2460

ประวัติวัดขันแก้ว

เจ้าอาวาสวัดขันแก้ว

ลำดับเจ้าอาวาสวัดขันแก้ว

แผนที่วัดขันแก้ว ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดขันแก้ว ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วัดอินเทพ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง
วัดศรีสว่าง (วัดวัวลาย) ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง
วัดทุ่งอ้อ(วัดทุ่งอ้อหลวง) ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง
วัดเจริญราษฏร์ (วัดร้องแหย่ง) ตำบลหนองแก้ว อำเภอหางดง