วัดคัมภีราราม ตำบลฮอด อำเภอฮอด

0
2178
วัดคัมภีราราม (แควมะกอก) วัดแควมะกอก หมู่ 1 แควมะกอก ฮอด - วังลุง ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วัดคัมภีราราม (แควมะกอก) วัดแควมะกอก หมู่ 1 แควมะกอก ฮอด – วังลุง ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วัดคัมภีราราม (แควมะกอก) วัดแควมะกอก หมู่ 1 แควมะกอก ฮอด – วังลุง ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50240 วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2482

วัดคัมภีราราม (วัดแควมะกอก) – WAT KHAMPHI RARAM (WAT KHAE MAKOK) ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1012 ตำบล ฮอด อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่ 50240

ดูวัดอื่น ๆ >>> วัดตำบลฮอด อำเภอฮอด

ดูวัดอื่น ๆ >>> วัดในอำเภอฮอด

แผนที่วัดคัมภีราราม (วัดแควมะกอก) ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


[iggetimage type=”locations” tag=”187400061591972″ limit=”10″]