วัดคำซาว ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง

0
2062
วัดคำซาว 129 หมู่ 4 บ้านคำซาว(บ้านต้นโจ๊ก) ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฎร์ มหานิกาย

วัดคำซาว ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดคำซาว 129 หมู่ 4 บ้านคำซาว(บ้านต้นโจ๊ก) ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130

วัดคำซาว 129 หมู่ 4 บ้านคำซาว(บ้านต้นโจ๊ก) ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2433 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2543 พระครูวิรุฬห์บุญโญภาส ปภสฺสโร เจ้าอาวาสวัดคำซาว

ประวัติวัดคำซาว

วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2433 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2543

เจ้าอาวาสวัดคำซาว

พระครูวิรุฬห์บุญโญภาส ปภสฺสโร

ลำดับเจ้าอาวาสวัดคำซาว

พระครูวิรุฬห์บุญโญภาส ปภสฺสโร

แผนที่วัดคำซาว ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดคำซาว ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วัดสันกำแพงหลวง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง

วัดสันติวนาราม ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง

วัดป่าแดง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง

วัดศรีบุญเรือง(ป่าเส้า) ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง